L3-banner-media

Opatrenia z dôvodu pandémie od 7. januára

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020, ktorým sa predlžuje núdzový stav na území SR o 40 dní (od 30. decembra 2020 do 7. februára 2021), ako aj na pretrvávajúcu pandemickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19 vydal rektor UKF s účinnosťou od 7. januára 2021 do 10. januára 2021 opatrenia týkajúce sa prevádzky budov UKF a čerpania dovolenky. Opatrenia sú predmetom príkazu rektora č. 58/2020.
 
Uverejnené: 30. 12. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove