L3-banner-media

Opatrenia z dôvodu pandémie od 7. januára

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020, ktorým sa predlžuje núdzový stav na území SR o 40 dní (od 30. decembra 2020 do 7. februára 2021), ako aj na pretrvávajúcu pandemickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19 vydal rektor UKF s účinnosťou od 7. januára 2021 do 10. januára 2021 opatrenia týkajúce sa prevádzky budov UKF a čerpania dovolenky. Opatrenia sú predmetom príkazu rektora č. 58/2020.
 
Uverejnené: 30. 12. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo