L3-banner-media

Geografia má nového docenta

Koncom decembra 2020 si docentský dekrét prevzal z rúk rektora Prešovskej univerzity v Prešove pracovník Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre RNDr. Matej Vojtek, PhD., kde v rámci habilitačného konania z odboru geografia obhájil habilitačnú prácu na tému Mapovanie povodňového potenciálu, hrozby a rizika a predniesol habilitačnú prednášku na tému Mapovanie povodňovej hrozby – vybrané prístupy a metódy.
IMG 7563 
Predsedom komisie bol prof. Ing. Jozef Vilček, PhD., oponentami prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD., RNDr. Milan Lehotský, CSc. ,a prof. RNDr. Milan Konečný, CSc., a členmi komisie boli doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc., a prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD., je absolventom nitrianskej geografickej katedry (2009). Školiteľom jeho diplomovej (Mgr.), dizertačnej (PhD.) i rigoróznej práce (RNDr.) bol prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
Aj touto cestou mu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
Text: prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., FPV – Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Foto: Marcel Mravec
 
Uverejnené: 31. 12. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo