L3-banner-media

Opatrenia na UKF od 11. do 24. januára 2021

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 zo dňa 31. decembra 2020, publikované v Zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z.z., ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania počas núdzového stavu na území SR, s účinnosťou od 11. januára 2021 do 24. januára 2021 vydal rektor UKF opatrenia týkajúce sa prevádzky a výkonu práce na UKF. Obsahujú informácie o prevádzke jednotlivých súčastí univerzity, o výkone práce v závislosti od povahy práce či o dodržiavaní aktuálne platných protiepidemických opatrení. Kompletné znenie opatrení na UKF si prečítajte v príkaze rektora č. 1/2021.
 
Uverejnené: 5. 1. 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo