L3-banner-media

Opatrenia na UKF od 11. do 24. januára 2021

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 zo dňa 31. decembra 2020, publikované v Zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z.z., ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania počas núdzového stavu na území SR, s účinnosťou od 11. januára 2021 do 24. januára 2021 vydal rektor UKF opatrenia týkajúce sa prevádzky a výkonu práce na UKF. Obsahujú informácie o prevádzke jednotlivých súčastí univerzity, o výkone práce v závislosti od povahy práce či o dodržiavaní aktuálne platných protiepidemických opatrení. Kompletné znenie opatrení na UKF si prečítajte v príkaze rektora č. 1/2021.
 
Uverejnené: 5. 1. 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove