L3-banner-media

Online prednášky od odborníkov zaujali

Študenti Katedry translatológie FF UKF v Nitre sa počas zimného semestra v rámci jednotlivých disciplín stretli on-line s viacerými zaujímavými hosťami. Pozvaní odborníci priblížili študentom realitu prekladateľskej a tlmočníckej profesie, ich fungovanie či možnosti uplatnenia.
1  2
Osobitostiam prekladateľského trhu a spolupráci s agentúrnym prostredím sa vo svojich prednáškach venovali Dr. Jakub Absolon – externý spolupracovník katedry a riaditeľ prekladateľskej spoločnosti ASAP-translation.com a Mgr. Adriana Bukaiová – úspešná absolventka katedry a vendor manažérka prekladateľskej divízie spoločnosti exe.sk. Možnostiam uplatnenia v inštitúciách EÚ, špecifikám práce v nich, ale aj prekladateľským nástrojom Európskej komisie boli venované prednášky s vedúcou slovenskej sekcie Generálneho riaditeľstva pre preklad EK Mgr. Emíliou Andrejovou. Komplexný pohľad na stav profesie na Slovensku, ako aj výzvy, ktoré do sveta prekladu a tlmočenia priniesla pandémia COVID-19, končiacim magistrom predostrela diskusia s doc. Martinom Djovčošom z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý vo svojom výskume dlhodobo sleduje práve vývoj a tendencie na trhu s prekladom a tlmočením. Nové témy priniesol praktický workshop Dr. Francescy Raffi, odborníčky na problematiku inklúzie v kultúrnom priemysle z talianskej Univerzity v Macerate, venovaný tvorbe audiokomentára v opere a príprave tzv. touchtours pre nevidiace publikum.
3
Prednášky odborníkov z praxe či expertov na vybrané témy sú tradičnou súčasťou výučby a života na katedre, preto sme nesmierne radi, že sa nám ich podarilo sprostredkovať aj v tomto roku napriek nepriaznivej situácii.
4  5
Text a foto: PhDr. Andrej Zahorák, PhD., FF – Katedra translatológie
 
Uverejnené: 8. 1. 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo