L3-banner-media

Začítajte sa do nového vydania Nášho času

Napriek „online životu“, ktorý vedieme už dlhé mesiace, život na našej univerzite aj pri absencii prezenčnej výučby neustal. Svedčí o tom množstvo online podujatí, ktoré sa uskutočnili – napríklad v rámci Týždňa vedy a techniky SR na UKF či počas Študentských dní nitrianskych univerzít. V časopise sa dočítate aj o ocenených dielach a výstupoch našich zamestnancov, o ocenených aktívnych študentoch, sú tu články o festivaloch, vedeckých konferenciách, workshopoch, úspešných projektoch, nových publikáciách i športových talentoch našej školy. Nechýbajú rubriky Prezradili o sebe či Jeden z nás.
Naša univerzita sa na prahu nového roka ocitla v neľahkej situácii. Bilanciu uplynulého obdobia i to, čo nás – univerzitu, zamestnancov i študentov – vzhľadom na celospoločenskú situáciu čaká v nasledujúcich mesiacoch, prináša príhovor rektora UKF prof. Libora Vozára. Činnosť Akademického senátu UKF v Nitre v periodiku bilancuje predsedníčka AS UKF doc. Gabriela Pavlovičová.
 
Prajeme príjemné čítanie a veľa zdravia a úspechov v novom roku. 
Vaše Janky
 
Uverejnené: 8. 1. 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo