L3-banner-media

Predĺženie aktuálnych opatrení na UKF

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 zo dňa 17. januára 2021, publikované v Zbierke zákonov pod č. 8/2021 Z.z., ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania počas núdzového stavu na území SR, predĺžil rektor UKF účinnosť ustanovení, uvedených v Príkaze rektora č. 1/2021 na opatrenia v nadväznosti na obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania počas núdzového stavu, a to od 25. januára 2021 do 31. januára 2021. 
Doplnok č. 1 k Príkazu rektora č. 1/2021 je uverejnený v Intranete UKF.
 
Uverejnené: 20. 1. 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo