L3-banner-media

Predĺženie aktuálnych opatrení na UKF

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 zo dňa 17. januára 2021, publikované v Zbierke zákonov pod č. 8/2021 Z.z., ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania počas núdzového stavu na území SR, predĺžil rektor UKF účinnosť ustanovení, uvedených v Príkaze rektora č. 1/2021 na opatrenia v nadväznosti na obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania počas núdzového stavu, a to od 25. januára 2021 do 31. januára 2021. 
Doplnok č. 1 k Príkazu rektora č. 1/2021 je uverejnený v Intranete UKF.
 
Uverejnené: 20. 1. 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove