L3-banner-media

Výučba v letnom semestri dištančne od 15. februára

V súvislosti s nepriaznivým vývojom pandémie ochorenia COVID-19 a predĺžením núdzového stavu na Slovensku vydal rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. Libor Vozár príkaz týkajúci sa organizácie vzdelávacieho procesu a ostatných činností UKF v letnom semestri akademického roka 2020/2021.
Ako sa v príkaze uvádza, výučba v letnom semestri akademického roka 2020/2021 sa na univerzite začne v súlade s harmonogramom akademického roka od pondelka 15. februára 2021, a to dištančnou formou. Výnimky stanovia dekani fakúlt v nadväznosti na podmienky a možnosti príslušného študijného programu. Dekani určia spôsob a režim vzdelávania a zodpovedajú za rešpektovanie platných epidemiologických opatrení. Toto opatrenie sa týka aj praktickej výučby vrátane praxí v zmluvných zariadeniach. 
Študentské domovy a Univerzitná knižnica budú poskytovať služby v obmedzenom režime, ktorý určí príslušný riaditeľ podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.
Univerzitná jedáleň bude zabezpečovať stravovanie zamestnancov a študentov výdajom jedál vo výdajniach stravy formou balíčkov, bez možnosti konzumácie na mieste.
V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie a uvoľnenia záväzných opatrení univerzita umožní vzdelávanie v prezenčnom režime.
Kompletné znenie nariadení je uverejnené v Intranete UKF v Príkaze rektora č. 5/2021.
 
Uverejnené: 21. 1. 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove