L3-banner-media

Výučba v letnom semestri dištančne od 15. februára

V súvislosti s nepriaznivým vývojom pandémie ochorenia COVID-19 a predĺžením núdzového stavu na Slovensku vydal rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. Libor Vozár príkaz týkajúci sa organizácie vzdelávacieho procesu a ostatných činností UKF v letnom semestri akademického roka 2020/2021.
Ako sa v príkaze uvádza, výučba v letnom semestri akademického roka 2020/2021 sa na univerzite začne v súlade s harmonogramom akademického roka od pondelka 15. februára 2021, a to dištančnou formou. Výnimky stanovia dekani fakúlt v nadväznosti na podmienky a možnosti príslušného študijného programu. Dekani určia spôsob a režim vzdelávania a zodpovedajú za rešpektovanie platných epidemiologických opatrení. Toto opatrenie sa týka aj praktickej výučby vrátane praxí v zmluvných zariadeniach. 
Študentské domovy a Univerzitná knižnica budú poskytovať služby v obmedzenom režime, ktorý určí príslušný riaditeľ podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.
Univerzitná jedáleň bude zabezpečovať stravovanie zamestnancov a študentov výdajom jedál vo výdajniach stravy formou balíčkov, bez možnosti konzumácie na mieste.
V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie a uvoľnenia záväzných opatrení univerzita umožní vzdelávanie v prezenčnom režime.
Kompletné znenie nariadení je uverejnené v Intranete UKF v Príkaze rektora č. 5/2021.
 
Uverejnené: 21. 1. 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo