L3-banner-media

Režim prevádzky a výkonu práce od 1. do 7. februára

Pre postupný návrat do bežného režimu prevádzky a výkonu práce na UKF sa od 1. februára 2021 (pondelok) do 7. februára 2021 (nedeľa) predlžuje účinnosť opatrení z príkazov rektora č. 1/2021 a č. 4/2021 (doplnok č. 1 k príkazu rektora 1/2021) s niekoľkými úpravami, ktoré sú predmetom nového príkazu rektora č. 6/2021.
Dôležité je, že v prípade plnenia nevyhnutných pracovných úloh na pracovisku sa v danom momente môže v kancelárii zdržiavať len 1 osoba, a že na výkon práce na pracovisku je potrebné potvrdenie podľa prílohy č. 1 k novému príkazu rektora.
 
Uverejnené: 25. 1. 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove