L3-banner-media

Režim prevádzky a výkonu práce od 8. februára

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie sa pre prevádzku a výkon práce na UKF od 8. februára 2021 (pondelok) do odvolania predlžuje účinnosť opatrení z príkazov rektora č. 1/2021, 4/2021 (doplnok č. 1 k príkazu rektora 1/2021) s niekoľkými úpravami.
Vstup do objektov UKF je umožnený len osobám, na ktoré sa vzťahujú výnimky zo zákazu vstupu podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. V prípade plnenia nevyhnutných pracovných úloh na pracovisku sa v danom momente môže v kancelárii zdržiavať len 1 osoba, na výkon práce na pracovisku je potrebné potvrdenie podľa prílohy k novému príkazu rektora.
Kompletné znenie spomínaných úprav nájdete v príkaze rektora č. 8/2021.
 
Uverejnené: 4. 2. 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove