L3-banner-media

Režim prevádzky a výkonu práce od 8. februára

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie sa pre prevádzku a výkon práce na UKF od 8. februára 2021 (pondelok) do odvolania predlžuje účinnosť opatrení z príkazov rektora č. 1/2021, 4/2021 (doplnok č. 1 k príkazu rektora 1/2021) s niekoľkými úpravami.
Vstup do objektov UKF je umožnený len osobám, na ktoré sa vzťahujú výnimky zo zákazu vstupu podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. V prípade plnenia nevyhnutných pracovných úloh na pracovisku sa v danom momente môže v kancelárii zdržiavať len 1 osoba, na výkon práce na pracovisku je potrebné potvrdenie podľa prílohy k novému príkazu rektora.
Kompletné znenie spomínaných úprav nájdete v príkaze rektora č. 8/2021.
 
Uverejnené: 4. 2. 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo