L3-banner-media

Vedecká konferencia s témou Preklad v čase

V dňoch 10. a 11. februára 2021 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre bude konať už 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s tohtoročným názvom Tradícia a inovácia v translatologickom výskume IX: Preklad v čase, už tradične organizovaná Katedrou translatológie. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu bude konferencia usporiadaná online.
Tradícia jej organizovania bola založená v Nitre v roku 2010. Predstavuje už niekoľko rokov významný priestor na prezentáciu výskumu účastníkov z rôznych oblastí ich vedeckého translatologického záujmu, ako aj na výmenu informácií a networking medzi mladými vedeckými pracovníkmi na medzinárodnej úrovni.
V rámci tohtoročnej ústrednej témy Preklad v čase, ktorá reflektuje časový rámec vývoja v oblasti translatológie, sa zameriame na témy naprieč celým translatologickým spektrom – od didaktiky prekladu (a tlmočenia) cez dejiny a kritiku prekladu, odborný preklad a terminológiu až po (už tradične nitriansky) audiovizuálny preklad – a ich priebeh v čase.
Je pre nás veľkým potešením, že v úvode konferencie budeme môcť privítať hlavnú rečníčku Agnieszku Szarkowsku z Varšavskej univerzity, ktorá sa nám prihovorí na tému Becoming an AVT researcher – what I wish I’d known when I started a podelí sa o svoje postrehy a skúsenosti s rozvíjaním výskumu v oblasti audiovizuálneho prekladu.
Program konferencie bude rozdelený do dvoch dní, pričom sa v ňom predstavia účastníci s príspevkami podľa tematického zamerania v piatich sekciách, a to: umelecká sekcia, sekcia tlmočenia a strojového prekladu a audiovizuálna sekcia prvý deň a sekcia dejín prekladu a sekcia odborného prekladu druhý deň. Po každej sekcii bude vytvorený priestor pre odbornú diskusiu.
Záujemcovia o divácku účasť sa ešte stále môžu na konferenciu zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára. V rámci sprievodného programu máme prichystaný aj kvíz prostredníctvom platformy kahoot.it.
Potrebné informácie nájdete v manuáli.
Ďalšie informácie nájdete na stránke katedry, ako aj na Facebookovej stránke.
Tešíme sa na vašu účasť.
Text: Mgr. Jana Boltižiar, Mgr. Mária Koscelníková, Mgr. Matej Martinkovič
 
Uverejnené: 9. 2. 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo