L3-banner-media

Súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Filozofická fakulta UKF vyhlasuje 12. ročník celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Cieľom súťaže je povzbudiť k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu. Súťaž je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a významné historické medzníky. Pestuje vzťah k tradícii, tvorivo rozvíja kultúrne povedomie.
Súťaž je registrovaná na MŠVVaŠ SR.
Má literárnu, výtvarnú a elektronickú časť. Témy sú:
  • Objavná výprava k misii Solúnskych bratov
  • Študentský návrh komunikačno-zážitkového vyučovania témy VM
  • Podoby hrdinstva (hrdina/hrdinovia) vo Svätoplukovom kráľovstve
  • Návrh loga k súťaži: textovo-obrazová realizácia
  • Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby
Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných a stredných škôl a študenti vysokých škôl. Svoje práce môžete prihlasovať do 16. apríla 2021. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 11. júna 2021. 
Viac informácií a prihlášku nájdete v propozíciách súťaže.
 
Uverejnené: 9. 2. 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo