L3-banner-media

Študentský projekt z UKF pochválil minister školstva

Aj tento rok sa na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy UKF v Nitre konala súťaž študentských projektov Cena Inkubátora 2020, projekt bol vytvorený s podporou grantu APVV-18-0257 Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov. Medzi tímami, ktoré tvorili svoje nápadité projekty na základe zadania od doc. Mgr. Lucie Spálovej, PhD., sa objavil aj jeden, ktorý zaujal nie len svojím prevedením, no aj usilovnou, tímovou prácou niekoľkých študentov spomínanej katedry.
Študenti piateho ročníka KMKAR sa totiž rozhodli pomôcť maturantom, ktorí sa takisto dlhodobo vzdelávajú dištančnou formou. Na sociálnej sieti Instagram preto vytvorili profil s názvom Zmaturuj za minútu, ktorý má slúžiť ako doplnkový materiál pri maturitnej skúške z literatúry.
0
Podstatu tohto profilu tvoria krátke audio nahrávky známych, no aj menej známych literárnych diel, ktoré okrem členov tímu narozprávali už aj niektoré známe osobnosti. Pre tvorcov projektu je však pravdepodobne najcennejšou pochvalou tá, ktorá prišla od samotného ministra školstva, Mgr. Branislava Gröhlinga.
1
Minister daný profil ochotne prezdieľal na sociálnej sieti svojmu vyše 23-tisícovému publiku, pochválil ho, a takisto tvorcom poďakoval za prejavenú iniciatívu.
Členovia tímu veria, že aj napriek ich blížiacemu sa záveru štúdia na UKF budú schopní naďalej tento projekt tvoriť a rozširovať, a týmto spôsobom pomáhať jeho obsahom komunite ľudí, ktorá sa každoročne pripravuje na skúšku dospelosti.
Text a foto: Zoltán Lakatos, David Hýčik, Barbora Melišková, Janka Kucharová, Bianka Bugárová, Natália Filkornová, Adriana Récka, Denisa Szabová, Michal Podskoč
 
Uverejnené: 15. 2. 2021 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color