L3-banner-media

Prvý ročník Zimnej školy filozofie výchovy

V týždni od 1. do 5. februára 2021 sa konala online Zimná škola filozofie výchovy, ktorej organizátorom bola popri Českej kresťanskej akadémii, Teologickej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, Vyššej odbornej škole JABOK aj Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v zastúpení Katedry náboženských štúdií. Podujatia, ktorého cieľom bolo viesť dialóg o aktuálnych otázkach výchovy a vzdelávania, sa zúčastnilo celkovo 69 študentov a akademikov, z toho 37 z Česka a 32 zo Slovenska.
Každý deň bola prednesená jedna prednáška, sprevádzaná prácou s filozofickým textom, po ktorej nasledovala hodinová diskusia. Každý z prednášajúcich bol z iného univerzitného pracoviska. O cnosti studiositas ako pozornosti v túžbe poznať pravdu u Tomáša Akvinského hovorila v pondelok doc. Andrea Blaščíková, PhD., z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V utorok doc. Aleš Prázný, Ph.D., z Univerzity Pardubice predstavil Lea Straussa v kontexte vzdelávania a kultúry. Ing. Mária Spišiaková, PhD., z Trnavskej univerzity v stredu prehovorila o zle a zmysle pýtania sa na jeho zdôvodnenie. Vo štvrtok bola doc. Miriam Prokešovou, Ph.D., z Univerzity v Ostrave predstavená filozofická reflexia dieťaťa a detstva. V piatok tohtoročnú Zimnú školu filozofie výchovy ukončila PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., z Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach prednáškou o hľadaní múdrosti v kontexte diela Aurelia Augustína.
Účastníci vo svojich reakciách po ukončení podujatia pozitívne hodnotili predovšetkým zaujímavé témy prednášok a otvorenú atmosféru, pri ktorej bolo možné v živých diskusiách spoločne hľadať odpovede na otázky týkajúce sa samotnej podstaty života človeka.
Prvý ročník Zimnej školy filozofie výchovy bol venovaný pamiatke profesora Radima Palouša a profesorky Jaroslavy Peškovej, ktorí spoluzakladali doktorandské štúdium filozofie ako filozofie výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Absolventi a študenti tohto odboru boli aj medzi účastníkmi a organizátormi.
zimna skola filozofie
Text a foto: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., a doc. Andrea Blaščíková, PhD.
 
Uverejnené: 17. 2. 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo