L3-banner-media

Vo FN v Nitre pomáhajú naši študenti

Od konca decembra 2020 pedagógovia a študenti z Katedry ošetrovateľstva a Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre podávajú pomocnú ruku zdravotníkom Fakultnej nemocnice v Nitre. Odvtedy sú súčasťou tímov, ktoré plnia dôležité úlohy v prvej línii poskytovania zdravotníckej starostlivosti.
Ako nám povedala koordinátorka študentov – dobrovoľníkov PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD., z Katedry ošetrovateľstva FSVaZ, k spolupráci ich oslovilo vedenie Fakultnej nemocnice v Nitre v čase krízového stavu. Jedenásť pedagógov z uvedených katedier sa strieda pri očkovaní ľudí vo vakcinačnom centre FN Nitra a dvadsaťštyri študentov podpísalo dohodu o dobrovoľníckej činnosti. Priebežne sú zaraďovaní na kliniky a oddelenia nemocnice, kde spolupracujú so sestrami v rámci ošetrovateľského tímu. Sú to študenti 1. až 2. ročníka študijných odborov ošetrovateľstvo a zdravotnícky záchranár. Vykonávajú základnú ošetrovateľskú starostlivosť a pomáhajú na klinických pracoviskách a mobilných odberných miestach pri diagnostike ochorenia covid-19 formou antigénových a iných testov. Ich poslaním je pomôcť v ťažkej situácii najmä sestrám v starostlivosti o pacientov. Podporuje sa tým ich prosociálne správanie ako súčasť odbornej prípravy práce v pomáhajúcich profesiách. Popri tom musia zvládať dištančnú výučbu v škole a predtým všetky skúšky v rámci semestra. Vykonávané služby v prospech chorých ľudí sú hodné nesmiernej úcty.
„Nitrianska nemocnica našu aktivitu uvítala ako pomoc v náročnej situácii, ale hovoriť o tom ani nebol čas a priestor, proste prišli a pomáhajú,“ konštatuje PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
Jozka
Zľava koordinátorka študentov – dobrovoľníkov PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD., a vedúca Katedry ošetrovateľstva FSVaZ doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
So svojimi skúsenosťami z dobrovoľníckej praxe sa s nami podelili traja zástupcovia študentov – Natália Krajčíková, Patrick Lörincz a Kamila Kracíková. Prezradili nám, čo ich nad rámec ich školských povinností i voľného času motivuje pomáhať v nemocnici, aj to, čo im dáva „tvrdá“ realita priamo v praxi.
Jej snom je byť sestrou na traumatológii
Natália Krajčíková prišla do Nitry študovať z ďalekého východu – z obce Pichne neďaleko ukrajinských hraníc. Ako sama vraví, je ešte neoťukaným prváčikom z odboru ošetrovateľstvo a aj napriek tomu, že školu nemala možnosť spoznať lepšie a v podstate ani škola ju, spoznala už skvelých pedagógov, vďaka ktorým je jej prvý rok na UKF v Nitre o čosi jednoduchší.
„Tak ako mnohých, aj mňa oslovilo online stretnutie s vyučujúcimi, ktorí nám vysvetľovali aktuálnu situáciu na Slovensku a v nemocnici. Vždy som tvrdila, že byť sestrou je poslaním, preto som neváhala. Veľmi som chcela pomáhať aj v okresnom meste Snina, ale vychovávajú ma starí rodičia, bolo by z mojej strany veľmi nezodpovedné ohrozovať ich svojou prítomnosťou, keď budem domov prichádzať z infekčného prostredia nemocnice,“ uvedomuje si 20-ročná študentka.
„Je pre mňa naozaj dôležité pomáhať ľuďom. Napriek tomu, že som doma nebola ani počas sviatkov, svoju voľbu nikdy ľutovať nebudem. Už ako stredoškoláčka som sa riadila myšlienkou, že možno nezmením veľa, ale aspoň môj prístup môže pacientovi zmeniť deň. Preto som bez váhania nastúpila ako dobrovoľníčka.“
Krajcikova
Natália Krajčíková
Vianoce aj Silvester „oslávila“ Natália na oddelení, kde popri práci nebolo veľa času myslieť na sviatky. Priznáva, že počas Vianoc jej rodina veľmi chýbala a chcela ísť domov, ale nevzdala to a ako hovorí, „bojovala za tých, ktorí už nemohli“. Veľmi ju však mrzí, že nemohla pomáhať dlhšie. Po pár týždňoch bola pozitívne testovaná na covid-19 a ochorenie malo veľmi zlý priebeh. Musela dobrovoľníctvo ukončiť a vrátiť sa domov, aby podstúpila pľúcne vyšetrenia a liečbu.
„Smutným momentom počas práce v nemocnici bolo pre mňa pomáhať ľuďom, ktorí boli ľahostajní a nezodpovední. Pomáhali sme, ako sme vedeli a nakoniec sme pacienta videli, ako z nemocnice odchádza bez rúška. Na druhej strane ma veľmi motivovali pacienti, ktorí sa poďakovali aj za to, že som sa usmievala. Nemohli to síce pod rúškom vidieť, ale sme v dobe, kedy oči prezrádzajú viac ako kedysi,“ priznáva Natália.
Má ukončenú strednú zdravotnícku školu v odbore zdravotnícky asistent, napriek tomu mala na začiatku z dobrovoľníctva obavy. Nové prostredie, personál, pacienti... Ale realita bola napokon nad očakávanie, Natália mala pocit, ako keby tam už patrila. Sestry ju brali ako rovnocennú partnerku v tíme, čo jej dodávalo odvahu denne vstávať na 12-hodinové zmeny. Voľna bolo málo, pracovala systémom denná-nočná-voľno stále dokola. Boli dni, kedy bola veľmi slabá, unavená a smutná z toľkej bolesti okolo. „Je to náročné a nesmierne si preto vážim každého jedného zdravotníka, ktorý obetuje svoj život pomoci, starostlivosti iným. Aj vďaka tejto dobrovoľníckej skúsenosti som sa na chvíľu vžila do toho, aké ťažké to momentálne majú,“ konštatuje Natália. „Pre nedostatok pracovníkov som sa musela naučiť robiť veci rýchlejšie, efektívne a niekedy som naozaj mala zo všetkého chaos. Jediné, čo som vtedy mohla urobiť, bolo na chvíľku sa zastaviť, zhlboka sa nadýchnuť a pokračovať s myšlienkou, že oni ma potrebujú.“
Natália zdôrazňuje, že byť sestrou je pre ňu veľmi dôležité, uvedomuje si vážnosť tohto povolania. „Ešte dôležitejšia je pre mňa podpora mojej rodiny. Vďaka mojim starým rodičom viem, kým som a čím chcem byť, z ich pohľadu vždy cítim veľkú hrdosť na mňa,“ priznáva študentka, ktorá by v budúcnosti chcela byť sestrou špecialistkou na jej vysnívanom oddelení – traumatológii.
S našou školou objavil svoje miesto v živote
V radoch dobrovoľníkov pomáha aj 20-ročný Patrick Lörincz z obce Vlčany v okrese Šaľa, študent 1. ročníka bakalárskeho štúdia odboru ošetrovateľstvo. Podobne ako Natáliu, aj jeho oslovila výzva pedagógov pomôcť nemocnici. „V tejto ťažkej situácii je nedostatok sestier, čo je pri množstve hospitalizovaných pacientov veľký problém. Veľmi ma preto teší to, že som sa mohol pripojiť k tímu sestier v nemocnici a pomáhať im,“ vysvetľuje Patrick.
Najťažšie na tejto dobrovoľníckej činnosti pre neho bolo to, že ako „nezdravotník“ mal iba vedomosti z online vyučovania a chýbali mu skúsenosti z praxe. To ho však neodradilo, pomoc v nitrianskej nemocnici zobral ako výzvu a jedinečnú šancu naučiť sa veľa nových vecí, aj keď bolo dosť ťažké sa všetko učiť za pochodu.
„Je to úžasný pocit, keď pomôžete pacientovi, ktorý sa sám nevie ani hýbať a vy mu podáte napríklad pohár vody alebo ho nakŕmite. Tá vďaka v ich očiach je na nezaplatenie. Sestry mi vždy všetko vysvetlili, ukázali, v spolupráci s nimi som si to vyskúšal. K teoretickým vedomostiam ma následne prakticky naučili robiť EKG, odobrať krv, rozriediť infúziu a množstvo ďalších výkonov. Pomáhal som aj sanitárkam s rannou hygienou pacientov, s prezliekaním postele, s polohovaním a transportom pacientov na operáciu či rôzne vyšetrenia. Som vďačný za nadobudnuté vedomosti získané v teoretickom bloku dištančného vzdelávania, lebo som ich mohol zúročiť v praxi. Som rád, že som mal aj možnosť spoznať toľko milých a ochotných sestier a zdravotníckych pracovníkov.“
Lorinc
Patrick Lörincz
Štúdium si Patrick vybral cielene, tip na UKF dostal od svojej bývalej spolužiačky zo strednej školy, ktorá tiež študuje ošetrovateľstvo. Práve štúdium na našej univerzite mu ukázalo smer pre naplnenie jeho životných i profesionálnych ambícií. „V budúcnosti sa vidím ako zdravotník, ktorý s úsmevom a s radosťou pomáha ostatným, ktorý svoju prácu neberie ako povinnosť, ale ako poslanie,“ uzavrel Patrick.
Od pedagogiky k ošetrovateľstvu
Poslednou z trojice oslovených je Kamila Kracíková z Levíc, prváčka v odbore ošetrovateľstvo. K dobrovoľníckej pomoci v nitrianskej nemocnici sa dostala, rovnako ako jej kolegovia, na online stretnutí.
„Mali sme čas na premyslenie a spätnú väzbu. Ani chvíľu som neváhala, vedela som, že chcem pomôcť, ako sa len bude dať a kde to bude potrebné. Jediná moja obava bola, ako to zvládnem, keďže nemám ukončené stredoškolské vzdelanie v zdravotníckom odbore. Koordinátorka dobrovoľníkov ma ubezpečila, že každá pomoc sa počíta a nemusím mať obavy,“ hovorí 21-ročná študentka, ktorá vyštudovala pedagogiku na strednej škole v Modre – odbory vychovávateľstvo pre školské kluby detí a opatrovateľstvo.
Kamila sa ako laik musela rýchlo učiť priamo počas praxe. Bolo to zo začiatku náročné a stresujúce, ale vôbec to neľutuje. Personál bol ochotný, trpezlivý, vždy jej všetko vysvetlili a ukázali. Samozrejme, boli výkony, ktoré zatiaľ robiť nemohla, ale bola pre ňu veľká výhoda, že sa mohla najskôr aspoň pozerať a vopred sa niečo priučiť. Náročné bolo súbežne sa popri tom pripravovať na skúšky, ale zvládla to.
„Bola pre mňa česť pomáhať v nemocnici v tejto neľahkej situácii, stáť po boku odborníkov a dovolím si povedať hrdinov. Bolo vidieť, že sú vyčerpaní a unavení, často museli zastupovať kolegov, či zotrvať dlhšie v službe – všetci od lekárov, sestier cez sanitárov až po upratovačky. Všetci majú môj veľký obdiv,“ priznáva Kamila.
V nemocnici pomáhala s hygienou, jedlom, dezinfekciou, rozdávala lieky, merala fyziologické funkcie, sprevádzala pacientov na vyšetrenia. „V situácii, kedy, žiaľ, nemôžu blízki navštevovať pacientov, mnohým z nich padlo vhod aj to, keď som s nimi prehodila pár slov, alebo im len podala šálku čaju.“
Počas dobrovoľníckej práce vo FN Nitra zistila, že je to rozhodne ťažká, ale krásna práca. Či skôr poslanie. „V budúcnosti by som rada pracovala na detskej onkológii alebo na psychiatrii. Ale čas ukáže, ešte ma čaká dlhé a zaujímavé štúdium, na ktoré sa veľmi teším,“ dodala študentka.
Kracikova
Kamila Kracíková
Spracovala Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: archív respondentov a FSVaZ
 
Uverejnené: 19. 2. 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo