L3-banner-media

Univerzitný časopis plný zaujímavostí

Už vyše roka je jedným z najčastejšie skloňovaných slov výraz „online“. Drvivá väčšina stretnutí a podujatí sa uskutočňuje vo virtuálnom priestore. O tom, že ich na pôde našej univerzity nie je málo, svedčí aj nové vydanie Nášho času. Na 44 stranách sa v ňom dočítate o úspešne zavŕšených projektoch UKF, o vydarených online workshopoch, diskusiách, webinároch, prednáškach či medzinárodných konferenciách. Dozviete sa, ako svoje ambície zaujať čo najviac uchádzačov naplnil prvý online Deň otvorených dverí na UKF, zoznámite sa s unikátnym výskumom nášho pracoviska a jeho výsledkami. O svoje skúsenosti sa s vami podelia študenti – dobrovoľníci, ktorí pomáhajú v nitrianskej nemocnici, či študentka, ktorá doučovala žiakov zo znevýhodneného prostredia. Nechýba rubrika Prezradili o sebe či zaujímavosti zo sveta športu.
Život prináša aj smutné udalosti – zaspomíname si na nedávno zosnulého prof. Daniela Kluvanca, významného odborníka v oblasti fyziky, skvelého pedagóga, bývalého prodekana, dekana a rektora UKF, a tiež na zosnulého prof. Ivana Sulíka, odborného a vedeckého pracovníka UKF, neskôr zakladateľa a prvého vedúceho Katedry žurnalistiky FF UKF.
Príjemné čítanie prajú Vaše Janky.
 
Uverejnené: 24. marca 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo