L3-banner-media

UKF získala Erasmus chartu

Univerzita Konštantína Filozofa v Nite zastúpená jej rektorom prof. RNDr. Liborom Vozárom, CSc., získala Erasmus chartu vysokoškolského vzdelávania (ECHE) v novom Erasmus+ programovom období 2021 – 2027.
Erasmus charta pre vysokoškolské vzdelávanie (Erasmus Charter for Higher Education) stanovuje všeobecný rámec kvality pre európske a medzinárodné činnosti spolupráce, ktoré môže inštitúcia vysokoškolského vzdelávania vykonávať v rámci programu Erasmus+. Udelenie charty je povinné pre všetky inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sídlia v krajine participujúcej na programe a majú záujem zapojiť sa do projektov mobility jednotlivcov v oblasti vzdelávania a/alebo spolupráce v oblasti inovácie a osvedčených postupov v rámci programu Erasmus+. Charta sa udeľuje na celé trvanie programu Erasmus+ 2021 – 2027.
Za účelom získania Erasmus charty bolo potrebné vypracovať rozsiahlu prihlášku v anglickom a slovenskom jazyku, ktorú vypracovala prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD., v spolupráci s Oddelením pre medzinárodné vzťahy UKF.
Kompletný zoznam držiteľov charty, ktorý zverejnila Európska komisia, je dostupný na webovom sídle Portálu pre financovanie a ponuky.
Tento významný úspech umožňuje UKF naďalej participovať na programe Erasmus+ a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v novom programovom období 2021 – 2027.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF
 
Aktualizované: 6. apríla 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo