L3-banner-media

Matematická trasa zo Slovenska je trasou apríla

Projekt Erasmus+ MoMaTrE (Matematické prechádzky s mobilom po Európe), ktorý riešili pracovníci Katedry matematiky FPV UKF a do ktorého boli zapojení nielen študenti FPV, ale i študenti PF v rokoch 2017 – 2020, má skvelé pokračovanie, ktoré nezabrzdila ani globálna pandemická situácia. Tvorcovia portálu MathCityMap, ktorý registruje a manažuje matematické trasy a prechádzky realizované s podporou digitálnych technológií po celom svete, prispôsobili filozofiu tvorby a riešenia jednotlivých úloh o reálnych objektoch tak, že je možné riešiť matematické úlohy v danej trase aj z domáceho prostredia. Každá taká trasa je identifikovaná predponou MCM@home a za ostatný pandemický rok bolo vytvorených takmer 60 MCM@home trás a prechádzok po celom svete. Čo je zvlášť potešujúce, slovenskí tvorcovia obsadili v tomto rebríčku druhé miesto.
math city map
Navyše, trasa v malej obci na Liptove, v Chočských vrchoch, v obci Veľké Borové, bola medzinárodnou MathCityMap komunitou vybraná ako trasa mesiaca apríl 2021. Trasa sa skladá z jednoduchých matematických úloh, ktoré sú zamerané na zopakovanie si elementárnych vedomostí z aritmetiky, z premeny jednotiek dĺžky a času a tiež na jednoduché úlohy s kontexom medzipredmetových vzťahov s fyzikou, ktoré sa označujú ako úlohy o dráhe, rýchlosti a čase.
Text: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., FPV – Katedra matematiky
 
Uverejnené: 27. apríla 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo