L3-banner-media

Konala sa ŠVOČ vo vedách o športe

Študenti Katedry telesnej výchovy a športu sa 28. apríla 2021 zúčastnili katedrového kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti vo vedách o športe, ktoré sa tentokrát konalo online na Pedagogickej fakulte UKF. Súťažilo sa v troch teoretických sekciách, pričom v doktorandskej sekcii sa na 1. mieste umiestnila Mgr. Monika Czaková, na 2. mieste Mgr. Igor Bakaľár a na 3. mieste Mgr. Alexandra Veis. V športovej edukológii obsadili zhodne 1. miesto Dominika Ivaničová a Roman Sádovský a 3. miesto získal Augustín Jakub. Z piatich účastníkov v sekcii športová kinantropológia obsadil 1. miesto Lukáš Halbavý, 2. miesto získala Viktória Kovácsová a 3. miesto Jakub Spevár.
Všetci spomínaní sa zúčastnia 7. mája 2021 celoštátneho kola ŠVUK v Prešove.
„Za posledné roky sa vďaka zvyšovaniu akreditačných kritérií zvyšuje úroveň prác študentov, a tým aj konkurencia na celoštátnych vedeckých konferenciách. Úroveň mimoriadne stúpa najmä v doktorandskej sekcii, a to práve pre nutnosť uverejňovania prác v indexovaných časopisoch. Sme radi, že naši študenti majú záujem o vedeckú a odbornú činnosť a pravidelne sa im darí uspieť v konkurencii silných univerzít," doplnil profesor Jaromír Šimonek.
Úspešným študentom gratulujeme a držíme palce opäť o rok.
SVOC KTVS
Text: PaedDr. Natália Dvořáčková, doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD., PF – Katedra telesnej výchovy a športu
 
Uverejnené: 28. apríla 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo