L3-banner-media

Konala sa ŠVOČ vo vedách o športe

Študenti Katedry telesnej výchovy a športu sa 28. apríla 2021 zúčastnili katedrového kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti vo vedách o športe, ktoré sa tentokrát konalo online na Pedagogickej fakulte UKF. Súťažilo sa v troch teoretických sekciách, pričom v doktorandskej sekcii sa na 1. mieste umiestnila Mgr. Monika Czaková, na 2. mieste Mgr. Igor Bakaľár a na 3. mieste Mgr. Alexandra Veis. V športovej edukológii obsadili zhodne 1. miesto Dominika Ivaničová a Roman Sádovský a 3. miesto získal Augustín Jakub. Z piatich účastníkov v sekcii športová kinantropológia obsadil 1. miesto Lukáš Halbavý, 2. miesto získala Viktória Kovácsová a 3. miesto Jakub Spevár.
Všetci spomínaní sa zúčastnia 7. mája 2021 celoštátneho kola ŠVUK v Prešove.
„Za posledné roky sa vďaka zvyšovaniu akreditačných kritérií zvyšuje úroveň prác študentov, a tým aj konkurencia na celoštátnych vedeckých konferenciách. Úroveň mimoriadne stúpa najmä v doktorandskej sekcii, a to práve pre nutnosť uverejňovania prác v indexovaných časopisoch. Sme radi, že naši študenti majú záujem o vedeckú a odbornú činnosť a pravidelne sa im darí uspieť v konkurencii silných univerzít," doplnil profesor Jaromír Šimonek.
Úspešným študentom gratulujeme a držíme palce opäť o rok.
SVOC KTVS
Text: PaedDr. Natália Dvořáčková, doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD., PF – Katedra telesnej výchovy a športu
 
Uverejnené: 28. apríla 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo