L3-banner-media

Diskutovali o sociálnej práci a práci s mládežou

V dňoch 19. – 22. apríla 2021 sa konal vo Fínsku International University Week (IUW), na ktorom zastupovali Slovensko vyučujúci a študentky z Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre. Na University of Applied Sciences Humak nás vo fínskom Turku reprezentovali tri študentky katedry druhého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia – Viktória Párovská, Katarína Somorová a Denisa Tonková, ktoré boli sprevádzané doc. PhDr. Michalom Kozubíkom, PhD.
Tento rok bola témou IUW „Courage and Innovations in Social and Youth Work“. Medzinárodného univerzitného týždňa sa okrem UKF v Nitre zúčastnili aj kolegyne, kolegovia, študentky a študenti viacerých európskych univerzít:
 • EAH Jena – Ernst-Abbe-University of Applied Sciences Jena (Nemecko)
 • FH OÖ – University of Applied Sciences Upper Austria, School of Applied Sciences Health and Social Sciences
 • HANZE UAS – Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences, School of Social Sciences
 • UCLL – University College Leuven-Limburg
 • HS Emden/Leer – University of Applied Sciences Emden/Leer
 • FH St. Poelten – University of Applied Sciences St. Poelten
 • UdG – University of Girona
 • USB – University of South Bohemia Ceske Budejovice, Faculty of Health and Social Sciences
Finsko socnet98
Kvôli šíriacej sa pandémii koronavírusu prebiehal aktuálny ročník online formou. V úvodný deň našu univerzitu vzorne predstavila trojica študentiek katedry sociálnej práce a sociálnych vied. Prvý deň IUW sa niesol v pracovno-zábavnom móde, ktorý v prestávkach hudobne doprevádzal fínsky DJ Kari. Pracovne vyčerpávajúcim bol tretí deň, kedy v rámci dopoludnia prebehli tri paralelné prednášky, v ktorých mala zastúpenie i UKF vďaka doc. PhDr. Michalovi Kozubíkovi, PhD. Išlo o prednášky:
 • Dr. Jill Davey and Kate Fennell, Edinburgh Napier University (ENU): ’Hello You’ Using letter writing in social work practice with young people
 • Prof. Sara Ashencaen Crabtree and Prof. Jonathan Parker, Bournemouth University: Courage, Compassion, Coercion and Covid
 • Michal Kozubik, Constantine the Philosopher University in Nitra (UKF Nitra): “Racism is a Pandemic, too!” – Critical Social Work questions the Ethnic Approach in Social Work with the Socially Excluded
Záverečný deň bol virtuálnou exkurziou prezentujúcou príklady dobrej praxe vo fínskom prostredí. IUW bol organizovaný partnerskými organizáciami pôsobiacimi v univerzitnom vzdelávaní sociálnej práce, ktoré spoločne pôsobia v roky budovanom partnerstve pod názvom SOCNET98. Katedra sociálnej práce a sociálnych vied UKF je súčasťou tejto organizácie a všetky inštitúcie vyjadrili nadšenie a ochotu spolupracovať v ďalších rokoch. Je to prísľubom pre rozvoj katedry sociálnej práce a sociálnych vied, ako aj našej alma mater.
Finsko week socnet98 KSPSV
Text a foto: doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD., FSVaZ – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
 
Uverejnené: 29. apríla 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo