L3-banner-media

Naša univerzita má dvoch nových profesorov

Na Slovensku pribudlo 27 nových profesoriek a profesorov vysokých škôl, ktorých 29. apríla 2021 vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová. Aj UKF má medzi nimi zástupkyňu a zástupcu. V odbore cudzie jazyky a kultúry získala titul profesorky Eva Stranovská, pôsobiaca na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty. Za profesora v dobore sociálna práca bol vymenovaný Michal Kozubík, zamestnanec Katedry sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva.
vymenovanie profesor Kozubik  vymenovanie prof Kozubik  vymenovanie Stranovska
Prezidentka vo svojom príhovore uviedla, aká dôležitá je úloha profesorov. „Vašou úlohou je vychovávať absolventov, ktorí dokážu vytvárať intelektuálne, kultúrne a duchovné hodnoty a dokážu pôsobiť na ľudí tak, aby boli schopní prijímať hodnotové rozhodnutia na vysokej intelektuálnej a kultúrnej úrovni. Aj vývoj na Slovensku ukázal, aké je to dôležité pre zdravý vývoj spoločnosti.“
Zároveň zdôraznila, že od spoločenských vied a od predstaviteľov očakávame, že sa budú podieľať na tvorbe verejných politík a pri identifikácii najväčších civilizačných výziev. „Veľmi potrebujeme, aby ste sa kvalifikovane zamýšľali nad alternatívami spoločenského vývoja i nad tým, ako je možné vyriešiť najzávažnejšie konflikty a protirečenia, ktoré nás ohrozujú. Naša spoločnosť potrebuje, aby ste aktívne vstupovali do verejného diskurzu vo vážnych sporoch a vo verejnej diskusii ukázali, ako veľmi sa skutočné vedecké poznanie odlišuje od hlučného ignoranstva.“
vymenovanie prof Stranovska  stranovska vymenovanie
Novým profesorom gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšej práci.
Spracovala: Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora
Fotografia v perexe: prezident.sk
Fotografie v texte: Kancelária prezidenta SR, archív Michala Kozubíka a Evy Stranovskej
 
Uverejnené: 30. apríla 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo