L3-banner-media

O novom kurikule náboženskej výchovy

Počas online konferencie 26. apríla 2021 sa pedagógovia i študenti Katedry náboženských štúdií Filozofickej fakulty UKF zoznámili s východiskami nového kurikula predmetu náboženská výchova na základných a stredných školách. Prednášateľom bol doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, podieľajúci sa na jeho príprave. Nové kurikulum by po testovacej fáze mohlo vstúpiť do praxe v roku 2023.
Podujatie zorganizovala katedra pri príležitosti 30. výročia začiatku vysokoškolského vzdelávania učiteľov náboženskej výchovy v Nitre.
nove kurikulum KNABS2  nove kurikulum KNABS
Text a foto: ThDr. Miroslav Lyko, PhD., FF – Katedra náboženských štúdií
 
Uverejnené: 30. apríla 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo