L3-banner-media

Celoštátne kolo ŠVUK vo vedách o športe

V piatok 7. mája 2021 sa uskutočnilo Celoštátne kolo študentskej vedeckej a umeleckej konferencie vo vedách o športe, na ktorom získali naši študenti dve popredné umiestnenia. Fakulta športu Prešovskej univerzity privítala online mladých vedcov zo slovenských univerzít. Podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove, Katedry telesnej výchovy a športu PF UKF, Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a Katedry telesnej výchovy a športu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Úroveň v jednotlivých komisiách bola garantovaná profesormi, docentmi a odborníkmi z celého Slovenska. V komisiách participovali doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. (športová edukológia), doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD. (športová kinantropológia), Mgr. Ľubomír Paška, PhD. (športová humanistika) a Mgr. Matúš Krčmár, PhD. (doktorandská sekcia).
SVUK Presov KTVS
S vedeckovýskumnými prácami v teoretických sekciách sa podarilo uspieť dvom našim študentom:
  • 1. miesto v sekcii športová edukológia: Dominika Ivaničová s prácou Vplyv 12-týždňového tanečného programu na kvalitu života senioriek (školiteľ Mgr. Bohumila Krčmárová, PhD.)
  • 2. miesto v sekcii športová kinantropológia: Lukáš Halbavý s prácou Štruktúra športového výkonu v sedemboji žien (školiteľ: doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD.)
Podujatia sa zúčastnili aj ďalší šiesti študenti Katedry telesnej výchovy a športu PF UKF:
  • Monika Czaková: Vzťah medzi karate agility a disciplínou kumite (doktorandská sekcia, školiteľ: doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD.)
  • Igor Bakalár: Efektívnosť 6-týždňového mezocyklu na zmeny rýchlostno-silových a kognitívnych schopností mladých futbalistov (doktorandská sekcia, školiteľ prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.)
  • Viktória Kovácsová: Technika podania a príjmu slovenských reprezentantov v stolnom tenise (športová kinantropológia, školiteľ: doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD.)
  • Jakub Spevár: Monitorovanie stereotypu dýchania u vybraných skupín populácie (športová kinantropológia, školiteľ: doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD.)
  • Jakub Augustín: Úroveň pohybovej výkonnosti rugbistov počas pandémie covid-19 (športová edukológia, školiteľ: doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD.)
  • Roman Sádovský: Okamžité efekty tonizácie na zmeny vybraných rýchlostno-silových schopností u powerlifterov (športová edukológia, školiteľ Mgr. Matúš Krčmár, PhD.)
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a veríme, že na budúci rok opätovne uspejeme.
SVUK Presov KTVS PF
Text a foto: doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD., PF – Katedra telesnej výchovy a športu
 
Uverejnené: 10. mája 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo