L3-banner-media

Spolupráca s vysokou školou v Terezíne

V dňoch 18. a 19. mája 2021 navštívil Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD., prorektor pre vedu a výskum Vysokej školy aplikovanej psychológie (VŠAP) so sídlom v Terezíne. Predmetom rokovaní s prorektorkami UKF, prof. RNDr. Máriou Bauerovou, PhD., a PhDr. Martinou Pavlíkovou, PhD., boli úlohy a nové výzvy spojené s akreditáciou, spolupráca na vzájomných medzinárodných projektoch, ako aj medzinárodná spolupráca prostredníctvom projektu Erasmus+.
Ďalšie rokovanie sa uskutočnilo s dekanom Fakulty prírodných vied, prof. RNDr. Františkom Petrovičom, PhD. Počas stretnutia riešili možnú spoluprácu zameranú na publikačnú činnosť a prípravu medzinárodných projektov zameraných na kvalitu života obyvateľov ovplyvnenú nepriaznivými faktormi životného prostredia v dôsledku historickej banskej činnosti, marginalizované pohraničné územie, kompáraciu kvality života študentov na Slovensku, v Česku, v Rusku a v Španielsku.
stretnutie VSAP  stretnutie prorektor VSAP
Predmetom pracovného stretnutia doc. Maturkaniča s prorektorkou prof. RNDr. Máriou Bauerovou, PhD., a prof. PhDr. Tomášom Sollárom, PhD., bolo hľadanie prienikov medzinárodnej spolupráce v oblasti sociológie, psychológie a romologických štúdií. Spolupráca medzi UKF a VŠAP začala vďaka doc. PhDr. PaedDr. Petrovi Kondrlovi, PhD., v roku 2017 v oblasti religióznych štúdií, ktorej výsledkom boli spoločné projekty.
stretnutie VSAP prorektori  stretko VSAP
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy
Foto: archív Martiny Pavlíkovej
 
 
Uverejnené: 24. mája 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color