L3-banner-media

Súťaž Life of Art 2021 s Katedrou hudby PF

OZ Konfrontácie v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra hudby PF UKF a Fond na podporu umenia pripravujú nultý ročník súťaže pre záujemcov o divadelné, pohybové, literárne a hudobné umenie. Pod organizáciu súťaže sa podpísali odborné asistentky Katedry hudby PF UKF v Nitre Mgr. art. Zuzana Hubinská, PhD., a Mgr. Dominika Sondorová, PhD.
Realizácia súťaže vzišla z myšlienky oboznámiť širšiu verejnosť s aktivitami študentov stredných a vysokých škôl. Cieľom súťaže je podporiť záujem mladých ľudí o sebavzdelávanie, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti v múzických oblastiach, vplývať na rozvoj hereckých, speváckych a pohybových dispozícií neprofesionálnych umelcov a v neposlednom rade prehĺbiť efektívnu spoluprácu študentov, pedagógov a profesionálnych umelcov. V období nedostatku verejných umeleckých podujatí môže takýto počin opäť pozdvihnúť motiváciu mladých ľudí a budovať ich pozitívny vzťah k umeniu. Tak isto im umožní socializovať sa v umeleckom prostredí a vstúpiť so svojou tvorbou do pozitívnej umeleckej konfrontácie.
logo Life of Art
Súťaž Life of Art je určená mladým ľuďom – študentom vo veku 15 – 24 rokov, ktorí sa zaujímajú o rôzne múzické oblasti (pohybové, divadelné i hudobné umenie). Na súťaži sa môžu zúčastniť študenti stredných škôl, konzervatórií a vysokých škôl na Slovensku.
Súťaž sa uskutoční v nasledujúcich disciplínach:
  • pohybová etuda,
  • monodráma,
  • interpretácia piesne s tradičnými a improvizovanými hudobnými nástrojmi,
  • bábkoherecká etuda s bábkou/ľubovoľným predmetom/materiálom,
  • divácka cena.
Jednotlivé kategórie budú rozdelené na vekové skupiny s prihliadnutím aj na stupeň dosiahnutého vzdelania prihlásených účastníkov. Umelecké vystúpenia bude hodnotiť odborná komisia v každej kategórii zvlášť podľa kritérií hodnotenia (originalita a celkový dojem, obsahové naplnenie a zvládnutie témy, práca s hudbou a ďalšie), ktoré sú spolu s podmienkami prihlasovania uvedené v štatúte súťaže na webe Katedry hudby PF UKF. Naše pozvanie do odbornej komisie prijali predstavitelia pedagogickej obce a profesionálneho umenia: Pavol Smolík (operný režisér), Helena Čertíková (hlasová pedagogička), Jana Pastorková (speváčka), Marek Štrbák (hudobník), Barbora Krajč Zamišková (bábkoherečka), Dušan Musil (herec), Dano Raček (tanečník), Branislav Matuščin (herec), Michal Kalafut (herec), Zuzana Králová (speváčka a herečka).
Študenti sa môžu do súťaže prihlásiť do 13. septembra 2021 prostredníctvom online formulára zverejneného na webe Katedry hudby PF UKF. Súťaž sa bude konať 14. – 15. októbra 2021, v kategórii divácka cena sa bude hlasovať v časovom rozmedzí 18. – 23. októbra 2021. Víťazi jednotlivých kategórií v jednotlivých vekových skupinách budú svoje víťazné vystúpenie prezentovať verejne na záverečnom predstavení v Synagóge v Nitre, ktoré bude online streamovať Západoslovenská televízia 15. októbra 2021 o 18.00 h. Hlasovanie o divácku cenu bude prebiehať na platforme facebook/Youtube prostredníctvom anketového hlasovania o verejne sprístupnených súťažných umeleckých vystúpeniach. Víťaz diváckej ceny bude slávnostne vyhlásený na webovom sídle súťaže a príslušných sociálnych sieťach prostredníctvom livestreamu.
V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa bude súťaž Life of Art realizovať v online forme a hodnotené budú videozáznamy súťažných vystúpení. Všetky informácie o priebehu súťaže (prezenčnou alebo dištančnou formou) budú aktualizované na webovom sídle, facebookovej stránke a instagramovom profile súťaže, vychádzajúc z platných protiepidemiologických opatrení.
Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
FPU logo CIERNE
Text: Mgr. art. Zuzana Hubinská, PhD., a Mgr. Dominika Sondorová, PhD., PF – Katedra hudby
 
Uverejnené: 3. júna 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo