L3-banner-media

Výzva rektora UKF Libora Vozára

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti, vážená verejnosť,
nie je zvykom, aby sme prejavovali osobné názory, ktoré sa týkajú odporúčaní vo veciach osobných rozhodnutí človeka. Myslím, že každý z nás má plné právo a zodpovednosť rozhodovať o sebe, prijímať rozhodnutia a konať tak, ako usúdi za vhodné a správne. Preto sa vopred ospravedlňujem, že urobím výnimku, a ak niekto nerád číta cudzie myšlienky či odporúčania vo veci vlastného života, nech nepokračuje v čítaní...
Všetci, ktorí sme tu, sme prežili dve vlny pandémie. Prvá nás viac vyplašila a tá druhá nás zasiahla v plnej sile na jeseň, po období dovoleniek a prázdnin. Keď začalo kolabovať zdravotníctvo, v záujme zdravia a života pristúpil štát aj k opatreniam v podobe rôznych usmernení a nariadení. Myslím, že každý z nás pocítil pandémiu aj osobne, alebo vo svojom blízkom či ďalekom okolí. Niektorí chorobu prekonali, tí šťastnejší bez viditeľných následkov, sú však aj takí, ktorí pociťujú následky až dodnes. Odborníci poukazujú aj na dôsledky preťaženého zdravotníctva, ľudia, žiaľ, trpia aj inými zdravotnými problémami, na ktorých diagnostiku či liečenie jednoducho neostal čas. Vieme, s akým nepriateľom “máme tú česť“ a čoho je schopný...
Vedci hovoria, že na základe dnešného stavu poznania niet iného riešenia problému ako systematická vakcinácia. To slovko systematická má svoju logiku. Nestačí totiž, keď sa dá zaočkovať jedna alebo niekoľko osôb – na eliminovanie šírenia nákazy musí byť zaočkovaná kritická miera populácie obyvateľstva. A to je náš problém. Z rôznych dôvodov je na Slovensku zaočkovaná iba malá, na pomery vyspelých krajín podpriemerná, časť obyvateľstva. Zlým signálom sú informácie, že napriek tomu, že sa dnes očkovanie stáva prístupným pre všetkých, dokonca s možnosťou bezplatne si vybrať aj vakcínu, o očkovanie prestáva byť záujem. Rozumiem, že uvoľňovanie opatrení vytvára dojem, že problém je už preč. Netreba však zabúdať na to, že minulý rok sme si v lete taktiež mysleli, že sme už zvíťazili...
Čo môžeme urobiť pre svoje zdravie a ochranu svojej rodiny, blízkych, kolegov, spolužiakov či priateľov? Tí, čo sme očkovaní, by sme mali dbať na rozumnú mieru dodržiavania protiepidemických opatrení. Ruky-odstup-rúška v závislosti od danej situácie nie sú sociálny hendikep. Ak očkovaní nie ste, tak sa, prosím, zamyslite nad vedeckými argumentmi. Podľa dostupných vedeckých informácií očkovanie funguje, riziká sú skutočne minimálne, očkovanie chráni nielen Vás, ale je základom kolektívnej imunity sociosystému, v ktorom všetci žijeme a pracujeme. Úprimne si želám, aby sme na jeseň zotrvali v “normálnom“ osobnom, ako aj pracovnom živote. Je to lepšie ako trápenie, ktorému sa dá vyhnúť...
Libor Vozár
rektor
 
O tom, prečo je očkovanie najlepší spôsob, akým sa zbaviť covidu-19, a čo na vzniknuté dezinformácie, domnienky a časté otázky hovoria odborníci, sa dozviete v článku Vakcína je sloboda.
 
Uverejnené: 4. júna 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo