L3-banner-media

ŠVOUČ na katedre hudby pozná svojich víťazov

Aj napriek náročnej epidemiologickej situácii spôsobenej ochorením COVID-19 sa tento rok na Katedre hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre konalo katedrové kolo Študentskej vedeckej a umeleckej činnosti v umeleckej interpretácii, vedeckej reflexii a zvukovej tvorbe. Zúčastnili sa jej študenti učiteľstva hudobného umenia, učiteľstva hudobno-dramatického umenia a študenti odboru hudba a zvukový dizajn.
svouc KH  svouc katedra hudby
Súťaž prebiehala online prostredníctvom zaslania súťažných audio a audiovizuálnych nahrávok, ktoré následne hodnotila odborná porota zložená z pedagógov Katedry hudby PF UKF. Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách: inštrumentálna hra, komorná hra, artificiálna a nonartificiálna vokálna interpretácia, zvuková tvorba. Nechýbala ani kategória zameraná na teoretické práce, ktorá prebiehala online formou obhajob predložených teoretických prác posudzovaných ako školiteľom, tak aj oponentom prác. Bohatá účasť študentov v rámci jednotlivých kategórií svedčí o ich mimoriadnom záujme prehlbovať si a zdokonaľovať praktickú činnosť svojho odborného vzdelávania.
svouc katedra hudby2  
Gratulujeme všetkým zúčastneným a víťazom k dosiahnutým výsledkom. Do ďalšieho umeleckého rozvoja im prajeme veľa tvorivých síl, pracovitosti a vytrvalosti.
Interpretačné výkony našich súťažiacich si môžete vypočuť prostredníctvom nasledujúcich linkov:
svouc KH online  svouc KH2
Text a foto: Mgr. Ivana Lacková, PF – Katedra hudby
 
Uverejnené: 6. júna 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo