L3-banner-media

Pedagogička UKF ako hlavný spíker kongresu

Doc. Mgr. Eva Reid, PhD., z Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre bola pozvaná ako expertka na vzdelávanie nadaných detí so špecializáciou na vyučovanie anglického jazyka na svetový kongres, ktorý sa uskutočnil 3. júna 2021 v online priestore. Kongres bol organizovaný Národným inštitútom pre vzdelávanie v Bieloruskej republike. Vďaka online priestoru sa mohli konferencie zúčastniť experti z celého sveta. Zastúpenie mali Austrália, Izrael, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Brazília, Peru, Kanada a USA. Účastníkov bolo viac ako 350 a kongres bol realizovaný v anglickom, ruskom, bieloruskom a kazašskom jazyku.
kongres Reid
Doc. Mgr. Eva Reid, PhD., na začiatku prednášky uviedla základné informácie o vzdelávacom systéme nadaných detí na Slovensku. Hlavnú časť prednášky zamerala najmä na princípy, metódy a tipy cudzojazyčného vzdelávania nadaných žiakov. Príspevok vyvolal veľký záujem vo forme bohatej diskusie a záujmu o jej publikácie o vyučovaní AJ u nadaných detí.
kongres klis Reid
Text a foto: doc. Mgr. Eva Reid, PhD., PF – Katedra ligvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
 
Uverejnené: 8. júna 2021
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo