L3-banner-media

Odkaz detí zdravotníkom počas pandémie

Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre v dňoch 26. apríla až 4. mája 2021 v rámci Nitrianskych univerzitných dní organizovala aktivitu zameranú na prežívanie detí počas pandémie a na vnímanie práce zdravotníkov. Cieľom bolo rozvíjať u detí počas pretrvávajúcej pandémie vzťahy, úctu k sebe a iným ľuďom. Deti materských a základných škôl v nitrianskom okrese dostali príležitosť prostredníctvom kresieb vyjadriť svoje vnímanie práce zdravotníkov v čase pandémie. Kresby detí sa stali pre zdravotníkov a zdravotníčky pohladením a ocenením ich náročnej práce.
dakujeme zdravotníkom  dakujeme zdravotníkom2
Celú aktivitu organizačne zabezpečovali PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., a PhDr. Erika Krištofová, PhD., z katedry ošetrovateľstva, ktoré o dielach detí povedali: „Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zapojili do výzvy ´Odkaz detí zdravotníkom počas pandémie´. Poďakovanie patrí aj pedagógom, vychovávateľom, lektorom za odborné vedenie a distribúciu diel. Všetky detské odkazy zdravotníkom boli vyhotovené s láskou a nesú odkaz od detí: Nebojte sa, veď lekári, sestry, všetci zdravotníci majú rozprávkovú silu a nad sedemhlavým drakom-Covidom spoločnými silami zvíťazíme".
Aby okrem zdravotníkov detské kresby pohladili aj pacientov a verejnosť, Katedra ošetrovateľstva FSVaZ pripravila z dielok vernisáž v priestoroch FN Nitra. Diela detí sú vystavené v priestoroch Vakcinačného centra FN Nitra a vo vestibule Urgentného príjmu vo Fakultnej nemocnici v Nitre od 3. júna 2021. Zároveň boli z kresieb spracované aj krátke videá, ktoré si môžete pozrieť na FB profile Katedry ošetrovateľstva FSVaZ UKF alebo FN Nitra.
Za všetkých zdravotníkov deťom srdečne ďakujeme.
dakujem zdravotníkom2
Text: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD., FSVaZ – prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj
Foto a video: Stanislav Chovanec, FSVaZ – Dekanát
 
Uverejnené: 9. júna 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo