L3-banner-media

Projekt podpory výučby angličtiny na ZŠ v Nitre

Absolventi Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií (KLIŠ) a študenti anglického jazyka Pedagogickej a Filozofickej fakulty UKF pomáhajú zaplátať diery v online vyučovaní angličtiny na základných školách, zapríčinených pandemickou situáciou v predošlom a v aktuálnom školskom roku. Za priamej podpory mesta Nitra v rámci Projektu podpory výučby angličtiny na základných školách učili učitelia Language Planet Dominika Medvecká, Mária Pál a Martin Matušňák pod taktovkou Miroslava Kršňáka, zakladateľa tejto jazykovej školy, mimochodom tiež absolventa KLIŠ Pedagogickej fakulty v odbore učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, v predošlých dvoch týždňoch blokovo deti prvého stupňa na ZŠ Fatranská a Benkova v Nitre. Zábavnou formou, interaktívne, dynamicky a pomocou obrázkov a množstva pútavých aktivít v anglickom jazyku kládli dôraz na podporu počúvania s porozumením a rozvoj komunikačných schopností detí vo veku od 7 do 10 rokov.
klis doucko AJ  klis podpora vyucby AJ
Teší nás, že Language Planet aktívne spolupracuje s UKF ako cvičná škola študentov učiteľstva anglického jazyka z KLIŠ a zároveň sa spolupodieľa na rozširovaní obzorov v rámci učenia angličtiny u detí v predškolskom a mladšom školskom veku. Najdôležitejšie však je to, že šíri filozofiu učenia cudzích jazykov zábavne, autenticky a zmysluplne. Svojím prístupom neobohacuje iba deti, ale aj učiteľov AJ, ktorých aktivity na hodinách v rámci projektu osviežia a podnietia.
Tímu Language Planet pod vedením Mirca Kršňáka ďakujeme za záslužnú prácu a želáme im do ďalšej pedagogickej činnosti veľa entuziazmu, energie a elánu.
klis AJ  klis vyucba AJ
Text: Mgr. Elena Kováčiková, PhD., PF – Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
Foto: Bc. Miroslav Kršňák
 
Uverejnené: 24. júna 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo