L3-banner-media

Putovanie po Cyrilo-metodskej ceste

V sobotu 3. júla 2021 odštartovali v Dražovciach pútnici i priatelia histórie svoje putovanie po časti len nedávno certifikovanej Cyrilo-metodskej cesty – kultúrnej cesty Rady Európy. Putovanie, ktoré sa konalo už po piatykrát v rámci každoročných nitrianskych osláv „Nitra, milá Nitra“ (3. – 5. júla 2021), prebiehalo od 10.00 h z Dražoviec cez Kláštor sv. Hypolita pod Zoborom až k súsošiu sv. Cyrila a Metoda na Nitrianskom hradnom kopci. Na začiatku cesty bolo však ešte stretnutie putujúcich pri Kostole sv. Michala Archanjela nachádzajúcom nad mestskou časťou Dražovce, na výbežku pohoria Tribeč.
IMG 2032  IMG 2038
Stretnutie sa okrem iného konalo aj v duchu 140. výročia ďakovnej púte Slovanov do Ríma (25. júna – 5. júla 1881), ktorej sa zúčastnili i Slováci. Túto púť uskutočnili slovanské národy obývajúce priestor na severe od Čiech a Poľska po Bosnu a Bulharsko na juhu, a to z vďaky pápežovi Levovi XIII. (1878 – 1903) za vydanie encykliky Grande munus z roku 1880. Danou encyklikou pápež vyzdvihol misijné a apoštolské zásluhy sv. Cyrila a Metoda a stanovil ich sviatok v celej katolíckej Cirkvi na 5. júla.
IMG 2025  IMG 2020
Výklady k ďakovnej púti Slovanov, histórii samotného Kostola sv. Michala Archanjela v Dražovciach i k úspešnej participácii Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na certifikačnom procese Cyrilo-metodskej cesty v Rade Európy predniesol doc. Martin Hetényi a prof. Peter Ivanič z Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Putujúcim boli následne poskytnuté brožúrky s bližšími informáciami o spomínanej ďakovnej púti do Ríma.
Do organizácie sobotňajšieho putovania sa zapojil i Maltézsky rád na Slovensku, ktorý prostredníctvom svojho hovorcu a zároveň hovorcu nitrianskeho biskupa (jeho excelencie Mons. Viliama Judáka), dr. Tibora Uljackého, poskytol putujúcim pokyny k ceste na Nitriansky hrad.
CMstezka CRCE02 sk 1   SPOT logo 3 color x15
Začiatku putovania sa zúčastnilo do 60 pútnikov i priateľov histórie, z ktorých najstaršia členka mala 87 rokov a najmladší iba 8 mesiacov. Uskutočnené podujatie v Dražovciach i samotné putovanie sa stalo už neodmysliteľnou súčasťou každoročných júlových cyrilo-metodských slávností v Nitre, pričom zážitkovou formou sprostredkováva históriu Cyrilo-metodskej misie a Nitrianska laickej verejnosti.
Text: Mgr. Martin Husár, PhD., FF – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
Foto: prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., FF – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
 
Uverejnené: 8. júla 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo