L3-banner-media

Začiatok akademického roka 2021/2022

Akademický rok 2021/2022 sa podľa harmonogramu akademického roka začína na celej univerzite v pondelok 20. septembra 2021 podľa rozvrhov zverejnených v akademickom informačnom systéme. Oficiálne otvorenie akademického roka v Aule sa neuskutoční.
Vzdelávanie sa vo všetkých formách štúdia začne uskutočňovať štandardne prezenčne. V prípade potreby dekani fakúlt prijmú a zverejnia špecifické spresnenia tykajúce sa režimu, spôsobu a podmienok výučby.
Prijímanie protiepidemických opatrení sa riadi, v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2, platným Covid Automatom.
Vo všetkých priestoroch UKF platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, respirátor) podľa príslušných predpisov.
Konkrétne opatrenia pre akademický rok 2021/2022 platné na univerzite od 2. septembra stanovuje príkaz rektora č. 30/2021.
 
Aktualizované: 6. septembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color