L3-banner-media

Diskutovali o bezpečnosti človeka a spravodlivosti

Dňa 7. septembra 2021 sa v online priestore konala medzinárodná vedecká konferencia na tému Bezpečnosť človeka a spravodlivosť. Podujatie organizovala Drohiczynská vedecká spoločnosť (DTN) v spolupráci s viacerými akademickými alebo občianskymi inštitúciami. Po privítaní a úvodných pozdravoch odzneli podnetné prednášky odborníkov na bezpečnosť – sociológov, politológov, filozofov, pedagógov a teológov z Poľska, Bieloruska a Slovenska.
Prednášajúci z rôznych akademických prostredí sa zamýšľali nad úzkym vzťahom medzi spravodlivosťou a osobnou i sociálnou bezpečnosťou človeka. Bezpečnosť človeka totiž v značnej miere závisí od stupňa integrácie spoločnosti, ktorá zasa spočíva predovšetkým v tom, že jej členovia uznávajú a realizujú spoločný systém tzv. základných hodnôt (život, sloboda, rovnosť, spravodlivosť, láska, pravda, pokoj, solidarita, tolerancia atď.). Účastníci konferencie konkrétne hovorili a diskutovali o spravodlivej vojne a spravodlivom pokoji, negociáciách v krízových situáciách, spravodlivosti ako jednom z pilierov pokoja, spravodlivosti v pracovnom prostredí, spravodlivosti ako morálnej a právnej hodnote, zodpovednosti a spravodlivosti v edukačnom procese, vybraných druhoch nespravodlivosti v rómskom prostredí a pod.
Drohiczyn
Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre na predmetnej vedeckej konferencii zastupoval doc. Ondrej Štefaňak z Katedry sociológie FF, ktorý rozprával na tému Spravodlivosť uprostred základných hodnôt slovenskej mládeže – elementy teórie a empírie. Na základe sociologických výskumov potvrdil, že spravodlivosť (poctivosť, statočnosť) je uprostred slovenskej mládeže akceptovaná v značnom stupni. Počas niekoľkých posledných rokov pozorujeme dokonca mierny nárast jej akceptácie, čo môže byť efektom osobných i sociálnych skúseností, ako aj rôznych makro alebo mikrosociálnych činiteľov (napr. známosti, úplatky, korupcia a pod.). Každopádne sú približne tri štvrtiny mladých Slovákov presvedčené, že spravodlivosť je vždy dobrá, že ešte nepatrí do antikvariátu, že sa oplatí byť poctivým (statočným) človekom, hoci na prvý pohľad sa to nie vždy opláca. Dôležité je, aby bola spomenutá „viera v spravodlivosť“ uprostred mládeže posilnená slovami i skutkami, pretože má potenciál pretvárať spoločnosť na ľudskejšiu.
Vystúpenie doc. Štefaňaka bolo podporené grantovým projektom Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí (APVV-16-0116).
Text: doc. Ondrej Štefaňak, FF – Katedra sociológie
Foto: FB Drohiczynská vedecká spoločnosť v Drohiczyne – Poľsko
 
Uverejnené: 7. septembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo