L3-banner-media

Ocenenie pre Katedru archeológie FF UKF

Na Bratislavskom hrade, v priestoroch Zimnej jazdiarne, bola 8. septembra 2021 udelená Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020 v kategórii Objav/Nález/Akvizícia Mgr. Márii Hudákovej a Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Mgr. Dominikom Repkom, PhD., Mgr. Martinom Furmanom, PhD., Mgr. Matúšom Hudákom, Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Krajským pamiatkovým úradom Žilina a spoločnosťou Archeológia Spiš, s. r. o. Ocenenie odovzdal generálny riaditeľ Pamiatkového úradu Slovenskej republiky PhDr. Radoslav Ragač, PhD., za nález keltskej bronzovej sošky so zlatými očami. Tá bola objavená v roku 2020 počas archeologického prieskumu v predhradí púchovského hradiska z konca 4. storočia pred Kr. až konca 2. storočia po Kr. v Jánovciach-Machalovciach, okr. Poprad.
Text a foto: Mgr. Dominik Repka, PhD., FF – Katedra archeológie
 
Uverejnené: 10. septembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo