L3-banner-media

Opatrenia v ŠD UKF od 27. septembra 2021

Vážené študentky, vážení študenti,
od 27. septembra 2021 bude okres Nitra na základe COVID automatu zaradený do 1. stupňa ohrozenia (červená farba COVID automatu). Z dôvodu zhoršenej epidemickej situácie sme nútení sprísňovať bezpečnostné opatrenia v študentských domovoch. Na základe vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR, opatrení vyplývajúcich z aktuálneho COVID automatu, ako aj na základe Príkazu rektora č. 30/2021 budú v Študentských domovoch až do odvolania platiť tieto podmienky organizácie a prevádzky:
  1. Študentom je zakázané prijímať návštevy s výnimkou iných ubytovaných študentov v ŠD UKF.
  2. Študent je povinný nosiť respirátor vo vnútorných priestoroch študentského domova, okrem svojej ubytovacej bunky, resp. izby.
  3. Študent je povinný pri príchode do študentského domova dezinfikovať si ruky.
  4. Študentom je zakázané po 22. hodine zhromažďovať sa vo vnútorných priestoroch internátov, ako aj v areáli internátov.
  5. Študentom sa odporúča v priebehu akademického roka minimalizovanie cestovania z internátov.
  6. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19, alebo v prípade pozitívneho výsledku testu na COVID-19, je ubytovaný študent povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť zaslaním e-mailu na adresu a .
  7. Hosťovské ubytovanie bude realizované v minimálnej miere len v hosťovských izbách a len na akademické účely. Hosťovské izby budú primárne slúžiť na izoláciu študentov s podozrením na ochorenie, resp. s diagnostikovaným ochorením COVID-19.
Režim vstupu do ŠD UKF
Vzhľadom na skutočnosť, že COVID automat študentským domovom dôrazne odporúča uplatňovať režim OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-u), budú Študentské domovy UKF až do odvolania uplatňovať modifikované OTP. Modifikované OTP sa líši od klasického OTP len vo frekvencii testovania na ochorenie COVID-19.
V 1. stupni ohrozenia bude frekvencia testovania 7 dní. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sa bude frekvencia testovania zvyšovať.
Testovanie na ochorenie COVID-19 sa nebude vzťahovať na študentov, ktorí sa považujú za plne očkovaných podľa vyhlášky ÚVZ SR a na študentov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. V prípade, že ubytovaný študent neodovzdal potvrdenie o plnom zaočkovaní, alebo o prekonaní ochorenia pri nástupe na ubytovanie, je povinný potvrdenie urýchlene (najneskôr do 28. septembra 2021) doručiť Ubytovaciemu centru UKF osobne, alebo prostredníctvom e-mailu .
V prípade, že potvrdenie nedoručí, bude mu v stredu 29. septembra 2021 zaslaná na univerzitný e-mail výzva na otestovanie proti ochoreniu COVID-19 a ďalšie informácie o možnostiach testovania v meste Nitra. Antigénový alebo RT-PCR test proti ochoreniu COVID-19 je ubytovaný študent povinný absolvovať v termíne od 1. októbra 2021 do 4. októbra 2021 a následne sa negatívnym výsledkom testu musí preukázať na vrátnici príslušného študentského domova. O výsledku testovania urobí vrátnik písomný záznam. V prípade, že sa ubytovaný študent nebude vedieť preukázať negatívnym výsledkom testu, tak mu bude obmedzený vstup do budov ŠD UKF.
Upozornenie: Nedodržanie týchto podmienok a opatrení bude považované za závažné porušenie Domáceho poriadku ŠD UKF v Nitre a opakované porušenia môžu dospieť až k výpovedi ubytovacej zmluvy zo strany ubytovateľa.
 
Mgr. Peter Hrobár
riaditeľ Študentských domovov UKF v Nitre
 
Uverejnené: 24. septembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo