L3-banner-media

Kurz digitálneho art marketingu zaujal

Riešitelia vedeckého projektu APVV-18-0257 Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov, realizovaného na našej univerzite (garantka projektu: doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre), zorganizovali bezplatný Kurz digitálneho art marketingu špeciálne pre pracovníkov kultúrnych inštitúcií a zaujali pozíciu odborných lektorov.
lektori vizuál
Čo bolo cieľom kurzu?
Cieľom kurzu, pozostávajúceho z 12 workshopov, bolo nadobudnutie, resp. zvýšenie digitálnych art marketingových kompetencií pracovníkov kultúrnych inštitúcií, vďaka čomu môžu vo výsledku skvalitňovať marketingovú komunikáciu kultúrnej inštitúcie, ktorej sú súčasťou.
Line up workshopov Inkubátor 2021
Aký bol o kurz záujem?
Kapacita na jednotlivé workshopy bola obmedzená, t. j. záujemci sa museli vopred registrovať. S radosťou musíme konštatovať, že všetky workshopy boli plne obsadené. Celkovo sa kurzu zúčastnilo 15 pracovníkov kultúrnych inštitúcií, medzi nimi napríklad zamestnankyne Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, mestského kultúrneho centra v Hlohovci, Piešťanoch, Bánovciach nad Bebravou, ako aj nitrianskeho Hideparku či neziskovej organizácie Post Bellum. Ženský kolektív doplnil pracovník Západoslovenského múzea v Trnave.
240112439 559522232128159 7701423452289111728 n
7 úspešných absolventov
Zamestnanec kultúrnej inštitúcie si mohol zvoliť svoju stratégiu, a teda buď sa prihlásiť len na niektoré workshopy, ktoré ho zaujali, alebo mohol absolvovať nastavený balík a získať certifikát digitálnych art marketingových kompetencií a rozšíriť si tak svoj životopis. Podmienkou pre získanie certifikátu bolo absolvovanie 20 hodín workshopov (t. j. 10 WS) + 20 hodín domácej prípravy, čo zahŕňalo vopred zadanú úlohu lektorom, zozbieranie materiálov, príkladov dobrej praxe, ako aj odovzdanie vypracovaných zadaní. Tieto podmienky sa podarilo naplniť 7 účastníkom, ktorí tak obdržali certifikát, ktorý je signálom toho, že daný kultúrny pracovník je schopný komunikovať a propagovať aktivity svojej kultúrnej inštitúcie na sociálnych sieťach, že je schopný vytvárať ako textový, tak i vlastný grafický obsah, pomocou osvojených metrík dokáže vyhodnotiť efektivitu svojich aktivít na digitálnych komunikačných platformách a má rozvinutú digitálnu kompetenciu kritického myslenia.
Coworking – pridaná hodnota kurzu
Okrem zvyšovania digitálnych art marketingových kompetencií priniesol kurz priestor pre coworking, teda nadväzovanie spoluprác medzi jednotlivými kultúrnymi inštitúciami, čo dokazuje príspevok na FB stránke Hideparku (viď Obrázok 4), v ktorom sa na adresu kurzu píše, citujeme: „A úplne skvelé je, že sa tu stretávame s ďalšími organizáciami a vymýšľame, čo by sme mohli spolu spáchať”. Tento fakt považujeme za výborný bonus, ktorý predčil naše očakávania.
244672325 4391702104229478 5998798235850571097 n
Text a foto: Mgr. Veronika Szabóová, PhD., FF – Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
 
Uverejnené: 7. októbra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo