L3-banner-media

Bezplatné registrácie v knižnici CVTI SR

Vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI) spustila bezplatné registrácie používateľov. Na vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom CVTI SR, ktoré aktuálne rozšírili o viac ako 6-tisíc e-kníh odbornej literatúry v českom jazyku, je možná aj online registrácia.
„CVTI SR spustilo 1. septembra 2021 bezplatné registrácie používateľov do knižnice. Stali sme sa tak otvoreným miestom, z ktorého môže každý občan voľne pristupovať nielen k najnovším vedeckým poznatkom, ale aj k najvýznamnejším dielam slovenskej a svetovej vedeckej literatúry. Práve v tejto dobe považujeme za dôležité, aby sa najnovšie vedecké a technické poznatky dostali bez obmedzení k odbornej i laickej verejnosti. Rovnako existujúci čitatelia si môžu bezplatne predĺžiť svoj knižničný pas,“ konkretizuje Tomáš Fiala, vedúci Odboru knižnično-informačných služieb CVTI SR.
 
Uverejnené: 8. októbra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo