L3-banner-media

Agrofilm 2021 opäť s prednáškami

V poradí už 37. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2021 sa uskutočnil v dňoch 4. – 9. októbra 2021. Festival každoročne ponúka súťažnú prehliadku filmových dokumentov s tematikou poľnohospodárstva, neobyčajného vidieka, trvalo udržateľného využívania zdrojov, potravinárstva, ale aj vedy a výskumu. Do tohtoročného festivalu bolo prihlásených 98 filmov z 24 krajín sveta. Hlavným organizátorom festivalu je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra – Výskumný ústav živočíšnej výroby v Lužiankach. Naša univerzita a Fakulta prírodných vied je už tradičným partnerom Agrofilmu.
logo fb 2021
Na UKF počas festivalu tradične organizujeme tematické dni, v rámci ktorých sa premietajú filmy s problematikou ekológie, geografie a biológie. Každý premietací deň býva obohatený o prednášku našich kolegov a spolupracovníkov. Nepriaznivá epidemiologická situácia v minulom roku prinútila organizátorov zrušiť naplánované prednášky a premietanie filmov presunúť do on-line priestoru. Tento rok sa epidemiologická situácia v čase konania festivalu opäť zhoršila a premietanie filmov sa uskutočnilo prostredníctvom univerzitného videokonferenčného systému MEET počas dvoch dní – 5. a 6. októbra 2021. Tentokrát však diváci neboli ochudobnení o prednášky.
Prvý premietací deň, tematicky orientovaný na biologickú oblasť, otvorila on-line prednáška doc. RNDr. Patrika Mészárosa, PhD., z Katedry botaniky a genetiky FPV UKF s názvom Stres je aj súčasťou života rastlín. Druhý premietací deň zahŕňal ekologicko-geografickú tematiku s úvodnou prednáškou Ing. Maroša Záhorského, PhD., zo Združenia Elekos – Organizácia zodpovednosti výrobcov s názvom Aktuálny stav odpadového hospodárstva Európskej únie a Slovenskej republiky.
V dôsledku pandémie sa slávnostný záverečný ceremoniál festivalu nekonal a autorom ocenených snímok organizátori ceny pošlú poštou. Jedna z cien festivalu – Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – bola udelená slovenskému dokumentárnemu filmu Má poľovníctvo zmysel? (rok 2020, réžia: Pavol Baláž, kamera: Martin Kučmin, scenár: Ľubo Kľúčik).
premietanie
Samotné premietanie filmov na FPV organizačne zabezpečili Mgr. Zuzana Fabová, Mgr. Veronika Kubová, Mgr. Ing. Marek Moravčík a Mgr. Silvia Čajková. Teší nás, že aj napriek epidemiologickým obmedzeniam sa festival Agrofilm aj tento rok tešil záujmu divákov, ktorí si vypočuli zaujímavé prednášky a pozreli kvalitné filmy.
 
Text: prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. – prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť FPV a prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. – prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť
 
Uverejnené: 12. októbra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo