L3-banner-media

Erasmus+ školenie na univerzite v Slovinsku

Školenie v rámci programu ERASMUS+, ktoré koncom septembra absolvovali na University of Primorska v Koperi doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., PhDr. Daša Nováčiková, PhD., a doc. PhDr. Jitka Rožňová, PhD., z Katedry žurnalistiky FF UKF v Nitre, bolo zamerané na kľúčové oblasti medzinárodnej spolupráce univerzít v rámci EÚ – s osobitným zameraním na spoluprácu katedier žurnalistiky.
Erasmus zurnalistika
Prof. Dr. Petra Sekloča, PhD. z Katedry mediálnych štúdií koperskej univerzity predstavil účastníčkam Erasmus+ školenia univerzitu, fakultu, no predovšetkým príslušnú katedru, ktorá sa – rovnako ako Katedra žurnalistiky v Nitre – zameriava na vzdelávanie a praktickú prípravu budúcich novinárov a zamestnancov médií. Súčasťou školenia bola aj prezentácia a vzájomná výmena skúseností na úrovni vzdelávania (študijné predmety, metodika výučby, teoretická a praktická príprava študentov, uplatňovanie sa absolventov v praxi, problémy a možnosti ich riešenia), ale aj v oblasti spolupráce medzi oboma pracoviskami (publikačná a projektová spolupráca, online prednášky a workshopy pre slovenských a slovinských študentov a pedagógov oboch katedier atď.).
Školenie nepochybne prispelo k zintenzívneniu procesu internacionalizácie Katedry žurnalistiky FF UKF v Nitre, k prehĺbeniu jej medzinárodných kontaktov, ako aj k nastoleniu ďalších možností spolupráce so zahraničnými katedrami žurnalistiky a mediálnych štúdií.
Erasmus zurnalistika2
Text: doc. PhDr. Jitka Rožňová, PhD., FF – Katedra žurnalistiky
Foto: archív autorky
 
Uverejnené: 15. októbra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo