L3-banner-media

AS UKF odmieta návrh novely zákona o VŠ

Akademický senát UKF prijal na svojom zasadnutí 8. novembra 2021 nasledovné uznesenie:
„Akademický senát Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zásadne odmieta návrh novely Zákona o vysokých školách, žiada jeho stiahnutie z legislatívneho konania a pripája sa k stanoviskám Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl Slovenskej republiky a Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky.“
Členovia akademickej obce VŠ môžu vyjadriť svoju podporu:
Text: doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD., predsedníčka AS UKF
 
Uverejnené: 9. novembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo