L3-banner-media

Po stopách slovenčiny

Dvesté výročie narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré si v roku 2015 pripomíname (konkrétne 28.10.2015), je celospoločenskou kultúrnou udalosťou. Pri tejto príležitosti sa budú na celom Slovensku konať sprievodné akcie – výstavy, workshopy, besedy, odborné prednášky. Prirodzene, špeciálne sa spomienke na kodifikátora spisovnej slovenčiny, básnika, politika budú venovať v mestách spätých s jeho osobou, ako je Modra, Uhrovec, Zvolen. Slovenská národná knižnica a Matica slovenská so sídlom v Martine už vyše roka pripravujú špeciálnu výstavu. Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre v spolupráci s mestom Nitra taktiež pripravuje podujatie pre širokú verejnosť s názvom Ľudovít Štúr – Stredoeurópan, ktoré sa uskutoční v Nitrianskej synagóge dňa 6.10.2015.
Ľudovíta Štúra sa rozhodla bližšie predstaviť širšej verejnosti aj Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre v spolupráci s Ústavom stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre. Počas písomných maturitných skúšok mali stredoškoláci (nematurujúce, nižšie ročníky) z Nitry možnosť zúčastniť sa na prednáške Ireny Lehockej (odborná asistentka v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr, vyučujúca najmä lingvistické disciplíny). V dňoch 17., 18. a 19. marca 2015 zaplnili budovu Mediahausu na ulici Fraňa Mojtu v Nitre desiatky gymnazistov. Viac ako hodinovej prednášky sa každý deň zúčastnilo od 60 do 100 študentov z Gymnázia na Golianovej ulici, z Gymnázia sv. Cyrila a Metoda a z Párovského gymnázia v Nitre. Prednáška s názvom Vývin písma, jazyka a foriem komunikácie na našom území bola orientovaná na historicko-problémový pohľad na vývin spisovného slovenského jazyka, predstavila študentom medzníky spisovnej slovenčiny. Medzi významné osobnosti, ktoré študenti spoznali aj ako obyčajných ľudí, nielen jazykovedcov a vzdelancov, patrili Konštantín a Metod, Anton Bernolák a Ľudovít Štúr. Študenti sa započúvali do Proglasu a modlitieb v staroslovienčine, porovnávali texty písané v bernolákovčine a v tzv. Štúrovej slovenčine. V stredu prednášku doplnil vzácny hosť z Univerzity Palackého v Olomouci, vedúci Katedry bohemistiky doc. PhDr. Miroslav Vepřek, PhD., ktorý prednášal o najstaršom spisovnom jazyku Slovanov, o staroslovienčine. Rozsiahla a záverečná časť prednášky Ireny Lehockej bola venovaná súčasnému stavu slovenského jazyka, dynamickým tendenciám v jazyku, preberaniu cudzích slov a komunikácii na sociálnych sieťach. Cieľom prednášky nebolo študentov „nasýtiť“ nezrozumiteľnými informáciami, termínmi a rokmi, ale podnietiť ich záujem o slovenský jazyk a o rozvoj ich vlastnej jazykovej kultúry. 
2015-fss-Stur-Lehocka
Mgr. Irena Lehocká, PhD., Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo