L3-banner-media

Opäť je tu festival umení Konfrontácie 2021

Napriek komplikovanej epidemickej situácii, ktorá sa i v tomto roku v jesenných mesiacoch dramaticky vyvíja, ožijú v novembri priestory nitrianskej Synagógy umením vynikajúcich slovenských hudobných interpretov v neodmysliteľnej symbióze so súčasným slovenským výtvarným umením. Od 22. do 26. novembra 2021 sa v koncertných a výstavných priestoroch nitrianskej Synagógy uskutoční 18. ročník festivalu umení Konfrontácie 2021.
Už tradične je festival spätý s výstavou slovenského výtvarného umenia – v tomto roku pod názvom Hladiny. Pod kuratelou doc. PhDr. Adriany Réckej, PhD., sa na nej svojou maliarskou tvorbou predstaví Marko Vrzgula, ktorého pôvodne kresliarske skice sa „…z malej plochy papiera dostávajú na povrch veľkých plátien a svojou nervnou linkovou štruktúrou modelujú nielen nosnú kompozíciu, ale aj celú plochu obrazu.“ Jeho cyklus obrazov Hladiny gestami i farebnosťou konvenuje s bohatou a zvukovo farebnou hudobnou dramaturgiou 18. ročníka festivalu. Vernisáž výstavy sa uskutoční v deň otvorenia festivalu – v pondelok 22. novembra o 18.00 h v priestoroch nitrianskej Synagógy. Výstava bude verejnosti prístupná do 17. decembra 2021.
Počas festivalu odznie päť večerných koncertov so začiatkom o 18.00 h, ktoré budú Západoslovenskou televíziou online streamované. V pondelok podvečer (22. november) festival otvorí virtuózne umenie medzinárodného súboru Czech Slovak Cello Quartet (Jiří Hanousek, Aleš Kaspřík, Eugen Prochác, Ján Slávik), ktorý uvedie skladby slovenských i zahraničných skladateľov (P. Šimai, G. Goltermann, D. Popper, I. Zeljenka, R. Haas).
Nasledujúci koncert (23. november) vás prevedie piatimi storočiami gitarovej tvorby na Slovensku. V podaní gitaristu Karola Kompasa zaznejú diela, ktoré kedysi oživovali priestory šľachtických sídiel (Vietorisova tabulatúra, H. Neusiedler, J. K. Mertz a i.), aj tie, ktoré vznikli v 20. storočí (D. Martinček, P. Krška, K. Kompas, P. Machajdík, J. Iršai).
Konfrontacie 2021 plagat final web
V stredu (24. november) si pripomenieme životného jubileum skladateľa Jevgenija Iršaia. Spolu s vynikajúcimi inštrumentalistami – klaviristom a saxofonistom Ladislavom Fanzowitzom a klarinetistom Jozefom Eliášom – skladateľ uvedie svoju tvorbu, v rámci ktorej viaceré diela predstaví vo svetovej premiére.
Vo štvrtok (25. november) sa na festivale predstaví renomované medzinárodné zoskupenie Quasars Ensemble, ktoré spolu s organistom Marekom Štrbákom uvedie diela Š. Németha-Šamorínskeho, I. Buffu a R. Bergera.
Záver festivalu bude patriť netradičnému projektu Hudba a poézia, pripomínajúcemu skutočnosť, že hudba a slovo sa vždy navzájom inšpirovali a že z tohto spojenia už vzniklo mnoho prekrásnych umeleckých diel. Na koncerte sa predstaví speváčka Eva Šušková, ktorá spolu s klaviristom Ivanom Koskom uvedie piesne M. Ravela, E. Suchoňa, R. Schumanna, J. Cikkera a B. Bartóka. Poetickej časti programu sa slova ujme herec a famózny recitátor Štefan Bučko, ktorý pomedzi hudobné čísla prednesie básne autorov (St. Mallarmé, I. Krasko, R. M. Rilke, J. Kráľ, A. Sládkovič), inšpirujúcich poetickou silou svojich veršov uvádzaných hudobných skladateľov.
Vstup na koncerty je voľný, a tak všetkých milovníkov výtvarného umenia, klasickej hudby i poézie srdečne pozývame nielen k virtuálnemu sledovaniu festivalu na internetových stránkach Západoslovenskej televízie, ale v režime OTP aj do koncertnej siene Synagógy a prajeme im hlboké umelecké zážitky.
Text: Mgr. Alena Čierna, PhD., dramaturgička a umelecká riaditeľka festivalu
 
Uverejnené: 18. novembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color