L3-banner-media

Profesorka Jomová medzi najcitovanejšími vedcami

Sme radi a je nám cťou informovať o významnom úspechu, ktorý svojou dlhodobou výskumnou a publikačnou aktivitou dosiahla prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD., vedúca Katedry chémie na Fakulte prírodných vied UKF. Pani profesorka Jomová sa v najnovšom svetovom rebríčku najcitovanejších výskumníkov Highly Cited Reseachers™, pravidelne zostavovanom spoločnosťou Clarivate™, umiestnila medzi štyrmi najcitovanejšími vedkyňami a vedcami zo Slovenska. Je obzvlášť potešujúce, že traja z najcitovanejších vedcov aktuálne pôsobia na univerzitách v Nitre.
prof Klaudia Jomova
Prestížny rebríček najcitovanejších výskumníkov prezentuje vedkyne a vedcov, ktorí svojou prácou preukázali v predchádzajúcej dekáde signifikantný vplyv na niektorú z 21 výskumných oblastí, alebo mali ich práce výrazný multidisciplinárny dopad. Zároveň sa ich publikácie umiestnili v 1. percentile podľa počtu citácií.
Úspech pani profesorky Jomovej je ešte výraznejší, ak sa naň pozrieme v globálnom meradle z pohľadu počtu výskumníkov, ktorých publikácie sú indexované v databáze Web of Science. Pani profesorka sa stala jednou z tisícky vedcov, ktorým sa účasť v tomto prestížnom rebríčku podarila. Publikácie pani profesorky boli hodnotené v obzvlášť náročnej výskumnej oblasti farmakológie a toxikológie.
Pani profesorka Jomová patrí dlhodobo k významným osobnostiam Katedry chémie Fakulty prírodných vied i Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Do ďalších rokov prajeme hlavne pevné zdravie, veľa tvorivých síl a úspechov v publikačnej, výskumnej a vzdelávacej činnosti.
 
Text: prof. RNDr. František Petrovič, PhD., dekan Fakulty prírodných vied UKF
 
Uverejnené: 18. novembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo