L3-banner-media

Informácie k aktuálnej pandemickej situácii

Vláda SR vydala uznesenie č. 695 z 24. novembra 2021, publikované v Zbierke zákonov pod č. 428/2021 Z. z. o vyhlásení núdzového stavu ma území Slovenskej republiky na 90 dní a o prijatí opatrení na obmedzenie sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 do 9. decembra 2021.
Úrad verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na uvedené vydal vyhlášku č. 264 z 24. novembra 2021, ktorou nariaďuje dočasné opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.
Príslušné vnútorné predpisy UKF k aplikácii týchto opatrení budú zverejnené v krátkom čase.
 
Uverejnené: 25. novembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo