L3-banner-media

Zisťovanie OTP statusu zamestnancov

V nadväznosti na zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 a na aktuálnu epidemiologickú situáciu v okrese Nitra v zmysle covid automatu, je UKF ako zamestnávateľ oprávnená zisťovať údaje o OTP statuse zamestnancov. S účinnosťou od 25. novembra 2021 bol preto vydaný príkaz rektora č. 38/2021 k zisťovaniu údajov OTP statusu zamestnancov.
 
Uverejnené: 25. novembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo