L3-banner-media

Pamätná medaila TUZVO pre profesora Petroviča

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., na návrh dekana Fakulty ekológie a environmentalistiky TUZVO, prof. Ing. Mariána Schwarza, CSc., udelil 8. decembra 2021 pri príležitosti osláv 30. výročia založenia Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene pamätnú medailu Technickej univerzity vo Zvolene ako ocenenie dlhoročnej spolupráce a vyjadrenie vďaky za zásluhy o rozvoj fakulty prof. RNDr. Františkovi Petrovičovi, PhD., dekanovi Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozova v Nitre.
tuzvo medaila perex
Srdečne blahoželáme.
 
Uverejnené: 20. decembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo