L3-banner-media

Návšteva veľvyslanca Kazachstanu na UKF

V utorok 21. decembra 2021 navštívil UKF mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Republiky Kazachstan, J. E., pán Roman Vassilenko, v sprievode podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, pána Mariana Kéryho. Návštevu prijal rektor UKF, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., spolu s prorektorkou pre medzinárodné vzťahy, PhDr. Martinou Pavlíkovou, PhD. Na pracovnom stretnutí bol prítomný aj Mgr. Pavol Vakoš (Oddelenie pre medzinárodné vzťahy UKF), ktorý pomáha manažovať agendu zahraničných študentov v dennej forme štúdia. Pracovné stretnutie prebehlo vo veľmi priateľskej atmosfére.
V úvode prorektorka pre medzinárodné vzťahy podrobne informovala pána veľvyslanca a podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja o medzinárodnej spolupráci UKF s partnerskými inštitúciami v Kazachstane v oblasti vzdelávania a iných druhoch spolupráce, ako aj o plánovanom rozvoji vzájomnej výmeny pedagogických pracovníkov a študentov v rámci projektu Erasmus+ KA171.
velvyslanec kazachstanu
Zároveň bolo konštatované, že sa postupne zvyšuje počet študentov univerzity z Kazachstanu v dennej forme štúdia: „Svedčí to o kvalitnej úrovni vzdelávania a výborných podmienkach pre štúdium na UKF,“ podotkol veľvyslanec.
Rektor UKF oboznámil pána veľvyslanca s históriou univerzity a podmienkami štúdia na UKF. „Pre budúcnosť je pre UKF prioritou zvládnutie pandémie COVID-19, úspešné zavŕšenie procesu akreditácie a udržateľnosť finančnej stability UKF,“ skonštatoval rektor, prof. Libor Vozár. Zároveň zdôraznil, že je nevyhnutné vrátiť sa čo najrýchlejšie k prezenčnej forme štúdia, hneď ako to pandemické podmienky dovolia.
V závere oficiálneho rokovania vyjadrili všetky zúčastnené strany pripravenosť pre ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce medzi UKF a Republikou Kazachstan vo všetkých oblastiach vysokoškolského vzdelávania, čím by sa výrazne posilnila internacionalizácia UKF.
Text: Mgr. Pavol Vakoš, R – Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 21. decembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo