L3-banner-media

Jazyk pre prácu: podpora vzdelávania v 2. jazyku

Pod vedením expertov z Európskeho centra pre moderné jazyky (ECML), Dr. Matilde Grünhage-Monetti a Dr. Alexandra Braddella, sa uskutočnilo virtuálne medzinárodné podujatie Školenie a poradenstvo. Počas tohto stretnutia mali výskumní pracovníci z univerzít zo Slovenska, Ukrajiny, Rakúska a Poľska a členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR možnosť získať nové informácie o vzdelávaní v druhom jazyku v pracovnom kontexte v krajinách EU a oboznámiť sa so schémami, ktoré sa pri tomto druhu vzdelávania v súčasnosti uplatňujú.
Hlavným organizátorom podujatia Jazyk pre prácu: podpora vzdelávania v druhom jazyku v pracovnom kontexte bola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Spoluorganizátorom podujatia bol Štátny pedagogický ústav v Bratislave.
Text: Edita Hornáčková Klapicová (hlavný koordinátor pre SR), FF – Katedra translatológie
 
Uverejnené: 1. januára 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo