L3-banner-media

Špeciálne vianočky a Vianočná kniha zázrakov

Študentky špeciálnej pedagogiky 1. ročníkov Bc. a Mgr. štúdia na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre pripravili 15. decembra 2021 kreatívno-edukačný online program Špeciálne vianočky 2021. Obohacujúci program sa niesol v duchu diskusií s odborníkmi v oblasti včasnej intervencie, terapie a špeciálnej pedagogiky. Pre detského diváka si študentky pripravili workshop Senzorické fľaše a online koncert s Notovým Dannym, ktorý bol určený pre všetky deti, rodičov, študentky a študentov, špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.
specialne vianocky
Toto podujatie bolo vyvrcholením online vianočných aktivít študentiek, ktoré boli prepojené so seminármi špeciálnej pedagogiky. Od 7. do 12. decembra boli zverejňované výzvy vo forme videí, ktoré boli súčasťou programu Vianočná kniha zázrakov 2021. Ich snahou bolo motivovať k dobrému skutku v adventnom období. Heslom podujatia bolo: „....láska a radosť má mnoho foriem, ktoré môžeme využiť vo svojich ´malých vianočných skutkoch´...”.
Zameranie výziev bolo rôznorodé: 1. Balíčky pre seniorov, 2. Háčkované chobotničky a ponožky pre predčasniatka, 3. Výroba pohľadníc, 4. Listy pre ľudí, ktorí žijú sami, 5. Zbierka pre útulky zvierat, 6. Ozdoby zo slaného cesta.
Podujatie sa tešilo veľkému záujmu a potešila nás participácia našich kolegov, cvičných učiteľov, špeciálnych pedagogičiek, zástupkyne MŠVVaŠ SR a celých kolektívov detí.
Ďakujeme študentkám, že sa nechali motivovať a obohatili osobnostne i profesijne seba i nás. Prepojenie štúdia a dobrovoľníckej činnosti sa podarilo na výbornú. Ďakujeme vedeniu a pedagógom Spojenej školy na Mudroňovej v Nitre za spoluprácu.
specialne vianocky 2
Text a foto: doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD., a Mgr. Jana Balážová, PhD., PF – Katedra pedagogiky
 
Uverejnené: 14. januára 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo