L3-banner-media

Výučba na UKF od 14. februára 2022

Oznamujeme študentom a zamestnancom UKF, že po dohode rektora s dekanmi fakúlt sa bude výučba od začiatku letného semestra, t. j. od 14. februára 2022, prvé tri týždne uskutočňovať kombinovanou formou podľa rozhodnutí dekanov fakúlt. Od pondelka 7. marca 2022 sa obnoví prezenčná výučba v plnom rozsahu.
Výkon práce a vzdelávacieho porcesu v prezenčnej forme sa vzťahuje na všetkých zamestnancov a študentov s výnimkou osôb:
  1. v domácej izolácii – vzťahuje sa len na osoby pozitívne testované na COVID-19, alebo
  2. v karanténe – vzťahuje sa na osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov alebo od momentu, kedy ju lekár posúdi ako potrebnú. Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19, pričom neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19. Tieto osoby sú povinné mať 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.
Pozrite si prehľadnú grafiku s definíciou pojmov a postupov (úzky kontakt, domáca izolácia, karanténa, osoba očkovaná, osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19, čo robiť po pozitívnom teste a pod.).
Ak sa na pracovisku alebo v študijnej skupine vyskytne zamestnanec alebo študent s potvrdeným ochorením COVID-19, v karanténe zostávajú len osoby, ktoré boli s chorým v úzkom kontakte, nie celé pracovisko alebo študijná skupina.
Prosíme, aby ste sa naďalej správali zodpovedne a ohľaduplne voči sebe a svojim kolegom a dodržiavali všetky nariadenia vlády SR, ÚVZ SR a RÚVZ SR Nitra, ako aj interné predpisy UKF.
 
Uverejnené: 5. februára 2022
Aktualizované: 7. februára 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color