L3-banner-media

Výsledok volieb dekana FPVaI UKF

V stredu 16. februára 2022 bol Akademickým senátom Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre zvolený kandidát na dekana fakulty, ktorým sa opätovne stal prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Kandidát na dekana na zasadnutí Akademickej obce FPVaI v dopoludňajších hodinách predstavil koncepciu rozvoja fakulty na obdobie rokov 2022 – 2026. Na zasadnutí sa zúčastnili aj rektor univerzity, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., i prorektorky, prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., a PhDr. Martina Pavlíková, PhD., ako aj ďalší hostia. Po prezentácii kandidáta nasledovala diskusia, v ktorej odzneli otázky na kandidáta i jeho odpovede. Popoludní sa uskutočnilo zasadnutie AS FPVaI s jediným cieľom – uskutočniť voľbu kandidáta na dekana FPVaI UKF v Nitre.
IMG 4238
Prof. RNDr. Františkovi Petrovičovi, PhD., ktorý sa svojho nového funkčného obdobia ujme po vymenovaní rektorom UKF v Nitre, srdečne blahoželáme a prajeme pevné zdravie a veľa síl pri napĺňaní predstáv o ďalšom rozvoji fakulty.
Text: RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. – predsedníčka AS FPVaI UKF v Nitre
Foto: Mgr. Miroslav Kadlečík, PhD.
 
Uverejnené: 17. februára 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove